About annepelander

Seksuaaliterapeutti, kätilö ja terveydenhoitaja. Työskentelen asiantuntijana Väestöliiton nuorten tiimissä.

#Munvalinta – seksuaalisen hyvinvoinnin kampanja

 

 

Kevätlukukauden lähestyessä loppuaan ja kesälomien häämöttäessä nurkan takana, monissa Suomen kouluissa tartutaan viimeisten kouluviikkojen aikana terveyden ja hyvinvoinnin teemoihin. Seksuaalisuus on usein suosikkiaihe koulujen hyvinvointipäivissä ja tapahtumissa. Se on myös yksi kiinnostavimmista teemoista monien murrosikäisten mielissä.

Väestöliitto tarjoaa nuorille mahdollisuuksia keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä koulutettujen ammattilaisten kanssa. Nuori voi esimerkiksi lähettää oman viestin nuorten Kysy asiantuntijalta palstalle, tai hän voi tulla juttelemaan reaaliaikaisesti työntekijän kanssa Neuvontachatiin ja pojat voivat soittaa Poikien Puhelimeen. Kohtaamme verkkopalvelujen kautta vuoden aikana satoja nuoria. Tietosivuja lukevat sadat tuhannet ihmiset. Tuhannet pojat soittavat.

Usein nuori tulee verkko- ja puhelinneuvontapalveluihin etsimään tietoa ja kysymään neuvoa sellaisiin asioihin, joihin hän ei kehtaa muulla tavoin toisen mielipidettä pyytää. Nimettömästi ja toisen katseelta suojassa on helpompi jutella kaikista henkilökohtaisimmista ajatuksista. Nuoret tuovat keskusteluun laajasti seksuaalisuuteen liittyviä teemoja, mutta niiden joukosta nousee esiin myös selkeitä suosikkiaiheita, joita nuoret pohtivat.

Seksistä, siihen liittyvistä odotuksista, suorituspaineista ja pulmista, juttelemme nuorten kanssa eniten. Myös oma keho ja sen riittävyys, raskauden mahdollisuus, seksitaudit ja ehkäisymenetelmät mietityttävät.  Melko usein nuoret kaipaavat tukea ihmissuhteisiin liittyviin haasteisiin ja sanoittajaa tunteilleen. Yhteistä näille kysymyksille on, että niihin ei monestikaan ole olemassa yhtä oikeaa vastausta myöskään meillä ammattilaisilla, vaan keskustelun ja näkökulmien kautta ratkaisu kysymykseen löydetään yhdessä nuoren kanssa.

Väestöliitto tarttuu koulujen rinnalla seksuaalisen hyvinvoinnin teemoihin tänään käynnistyvällä tiedotuskampanjalla. Se kantaa tällä kertaa nimeä Mun valinta, jolla halutaan kertoa, että jokaisella nuorella on oikeus ja mahdollisuus tehdä valintoja oman seksuaalisen hyvinvoinnin suhteen.

Kampanjaviikon aikana (24.-28.4.) käsitellemme seksuaalisen hyvinvoinnin teemoja niin ihmissuhdetaitojen kuin ehkäisymenetelmienkin näkökulmasta. Toteutamme kampanjan somessa ja päivittäin vaihtuvia teemoja voi seurata Facebookissa, Instagramissa, Snapchatissa ja Youtubessa Nuorten Väestöliitto kanavilla, hästägillä #munvalinta, sekä Väestöliiton nuorten nettisivuilla. Viikon aikana toteutamme myös kyselyn, jonka avulla keräämme tietoa ja kartoitamme nuorten asenteita ehkäisyn käyttöön liittyen. Kyselyyn vastanneiden kesken arvomme kolme selfiekeppiä!

Löydät meidät somesta: Nuorten Väestöliitto, @nuortenvaestoliitto, #munvalinta

Poikien Puhelin: ma – pe kello 13–18 numerossa 0800 94 884.

Rakkauskirjeistä seksipikaviesteihin

Vuorovaikutusta, itsensä ilmaisemista ja virittäytymistä

vaestoliitto_seksiviestijuliste_pngSeksiviestittely on monelle nuorelle osa seurustelusuhdetta. Eikä ihme. SoMe ja Nuoret 2016 – tutkimuksen mukaan 86 % nuorista käyttää sosiaalista mediaa keskustellakseen ystävien kanssa. Sama päätee luultavasti myös seurustelusuhteisiin. Sosiaalisen median pikaviestikanavat (esimerkiksi WhatsApp) täydentävät vahvasti nuorten reaalielämän vuorovaikutusta. Kirjoitetun tekstin lisäksi kuvilla ja videoilla on iso asema nuorten kommunikaatiossa.

Tutkimusten mukaan nuori haluaa seksiviesteillä vahvistaa seurustelusuhdetta tai siirtää seurustelun sellaiselle tasolle, jossa seksuaalinen toiminta tulee osaksi seurustelusuhdetta. Tällöin seksiviestittely voi toimia vinkkinä kumppanille, että olisi aika käydä keskustelua suhteen suuntaamisesta rakastelun ja seksin tasolle. Viestien avulla aloitteen tekeminen ja aiheesta keskusteleminen voi olla myös helpompaa kuin kasvotusten juttelemalla.

Alun perin iloa, piristystä ja mielihyvää tuovaksi tarkoitettuja seksiviestejä käytetään myös koston välineenä. Eteenpäin levitetyt seksiviestit ovat takuuvarma tapa loukata entistä kumppania. Seurustelevan parin onkin tärkeää pohtia, mikä on suhteen yhteinen toimintakulttuuri ja säännöt. Seurusteluun, sen paremmin kuin seksiviestittelyynkään, – ei kuulu painostaminen, manipuloiminen, pakottaminen tai kiristäminen. Ei edes suhteen päättyessä.

Moni aikuinen, vanhempi ja kasvattaja miettii ehkä nyt omaa suhtautumistaan nuorten seksiviesteihin. Miten asiasta pitäisi puhua teinin kanssa, kun omassa mielessä mahdollisesti pyörii uhat, epätietoisuus ja pelkoa tihkuvat mielikuvat?

Seurusteluun liittyvää seksiviestittelyä kannattaa lähestyä yleisellä tasolla, sillä nuori on todennäköisesti haluton juttelemaan asiasta omien kokemustensa kautta.  Keskustelu on hyödyllistä käydä ilman moraalinsekaista tunnevyöryä. Keskustelun ydin voi olla siinä, kuinka viestitellä mahdollisimman turvallisesti ja seurustelukumppania sekä itseä kunnioittavasti.

Nuoren kanssa kannattaa yhdessä pohtia normeja, tabuja, näkökulmia ja tapoja toisten ihmisten kunnioittamiseen liittyen. Jutella omien toiveiden esittämisestä, omien arvojen takana seisomisesta ja rajojen säilyttämisestä. Tärkeää on myös omien tunteiden ja ajatusten arvostaminen.

Nuorelle voi kertoa, että arvostaa hänen näkökulmiaan. Avata sydän ja korva hänen kysymyksille, vastaväitteille, pohdinnoille. Nuori tarvitsee aikuista vierelleen, myös seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa.

Väestöliitto on yhteistyökumppanina 6. – 12.2.2017 vietettävässä Mediataitoviikossa. Sen tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen.

Anne Pelander ja Kirsi Porras

#mediataitoviikko #mediakasvatus #nuortenväestöliitto #seksiviestit

Seksiringeistä ryhmäseksiin

imageSeksologian ammattilaiset ovat viikon verran kohisseet nuorten seksitavoista. Keskustelussa ovat nousseet esiin niin yläkoululaisten seksiringit kuin ryhmäseksikin ikään kuin nuorille tavallisina seksin muotoina.

Nuorista puhuminen yhtenäisenä ryhmänä on harhaanjohtavaa. Nuorisolain mukaan alle 29-vuotias on nuori, mutta myös esimurrosikäisistä puhutaan nuorina. Nuoruus on pitkä ajanjakso elämässä, joka sisältää monenlaisia ikä- ja kehitysvaiheita. Suureen joukkoon mahtuu aina myös monenlaisia kokemuksia ja tarinoita.

Nuoren seksuaalikehitykseen kuuluu seksuaalisen toiminnan eli seksin integroiminen vaiheittain osaksi itseä ja ihmissuhteita. Mitä vanhemmasta nuoresta on kyse, sitä enemmän hänellä on todennäköisesti valmiuksia kokeilla ja toteuttaa seksuaalisuuttaan haluamallaan tavalla. Jatkuvan seksuaalikasvatuksen turvin nuori osaa ottaa seksuaalisen toiminnan turvallisella tavalla osaksi itseään.

Kuinkahan moni yläkouluikäinen nuori tunnistaa itsensä hurjasta seksivillityksestä? Kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. luokkalaisista n. 70 % ei ole kokenut yhdyntäseksiä. 17-vuotiaista yhdynnän on kokenut noin puolet ikäluokasta. Sen sijaan hyväilyseksi ja suudelmat ovat seksin tapoja, joita myös yläkouluikäiset ovat kokeneet.

Nuorilla on oikeus seksuaaliseen nautintoon. Silloin vanhempien ja ammattilaisten tehtäväksi jää ajantasaisen tiedon, tuen ja näkökulmien tarjoaminen nuorelle, jotta hänellä olisi keinoja oman nautinnon, terveyden sekä hyvinvoinnin tueksi ja ylläpitämiseksi. Nuorille tulisi olla tarjolla myös palveluja, joihin heidän olisi helppoa hakeutua apua tarvitessaan.

On aivan selvää, että myös seksuaalisuuden osalta syntyy erilaisia ilmiöitä, joista olemme viikon varrella lukeneet. Kun aikuisella herää huoli nuoresta ja tämän hyvinvoinnista, hänen tulee auttaa nuorta asianmukaisella tavalla. Nuori toivoo aikuiselta tukea, lohdutusta ja hyväksytyksi tulemista – varsinkin, jos asiat eivät ole menneet ihan putkeen.

Nuorten luottamuksen saavuttaminen on merkittävää seksuaalikasvatuksen ja nuorten tavoittamisen näkökulmasta. Heidän leimaamisensa ja ilmiöiden kauhistelu julkisessa keskustelussa lisäävät luultavasti nuorten negatiivisia asenteita ja käsityksiä aikuisten tarjoamista tiedosta ja palveluista, jotka ovat itsenäistymispyrkimysten vuoksi muutenkin kyseenalaistettuina.

Mieleeni heräsikin kysymys, miltähän viime päivien keskustelu kuulostaa epävarman ja itseään etsivän yläkoululaisen korvissa?

Kuva: Ainoa Graphic Design/ ainoa.fi