Jokaisen kokemus sukupuolesta ja seksuaalisuudesta on erilainen

Transnuoren aatteita 4

Seksuaalisuudesta puhuttaessa esiin nousee usein myös sukupuoli. Ne ovat kaksi eri asiaa, mutta tavallaan myös kytköksissä toisiinsa. Minultakin on kysytty, että mitä eroa niillä sitten on? Seksuaalisuus, puhuttaessa seksuaalisesta suuntautumisesta, on sitä, kenestä pidät. Sukupuoli on osa sitä, mitä itse olet. Mielestäni sanonta Seksuaalinen suuntautuminen on sitä, kenen kanssa menet sänkyyn. Sukupuoli on sitä, kenä menet sänkyyn. kiteyttää näiden asioiden eron helposti ymmärrettävällä ja hauskalla tavalla.

Seksuaalisuuden merkitys sukupuolenkorjausprosessissa on vähän epäselkeä. Siitä puhutaan prosessin yhteydessä kuten muistakin asioista; koulusta, kodista ja kavereista. Lääkärit haluavat kuulla aiheesta, mutta se ei voi vaikuttaa diagnoosin saamiseen. Kysymykseen ‘’Mitä seksuaalisuutesi on?’’, ei voi vastata väärin, koska ei ole yhtä oikeaa vastausta. Mielestäni transsukupuolisuus ja seksuaalisuus eivät ole riippuvaisia toisistaan. Voi olla homo, hetero, bi tai vaikka aseksuaali ja silti trans.

Joillakin transihmisillä epäilykset omasta transsukupuolisuudesta heräävät sukupuolen ja seksuaalisuuden ollessa yhteiskunnan normien näkökulmasta ristiriidassa keskenään. Omalla kohdallani löysin vastauksia myös silloin, kuin aloin pohtia seksuaalisuuttani ollessani noin kahdeksanvuotias. Muistan kuinka ihastuin tuolloin ensimmäisen kerran tyttöön ja asia ihmetytti minua kovasti. Ensin ajattelin, ettei tytön ole mahdollista ihastua toiseen tyttöön. En tuolloin tiennyt seksuaalisuuden monimuotoisuudesta, vaan ajattelin kaikkien olevan heteroita.

Aikanaan sain enemmän tietoa, josta sain apua itsetutkiskeluun. Kun kerroin nuorempana joillekin ihmisille siitä, kuinka koen olevani oikeasti poika, he kyseenalaistivat ensimmäisenä seksuaalisuuteni. Joiltakin sain kuulla olevani vain todella lesbo. Ei ole kenenkään muun asia alkaa määritellä toisen seksuaalisuutta tai sukupuolta. Vaikka joku näyttäisi mielestäsi homolta, ei ole kohteliasta ilmaista sitä ääneen. Se voi tuntua kommentoitavasta todella pahalta, jos esimerkiksi kommentti menee ihan päin honkia.

Mielestäni ihmisten tulisi tällaisissa tilanteissa oppia ymmärtämään juurikin näitä sukupuolen ja seksuaalisuuden eroja. Jotkut tuntuvat olevan sitä mieltä, että nuoren kertoessa olevansa jotain muuta kuin kehonsa oikeaksi tunteva hetero, hän on vain epävarma itsestään ja kyseessä on vain vaihe. Ihmisen ikä ei saisi ikinä olla este olla sitä mitä on.

Jusa

Kirjoittaja on 16 vuotias. Hän valottaa kirjoituksissaan elämäänsä nuorena transkundina. Blogi vie meidät koulumuistoihin jotka normittivat, hetkiin kun seksuaalisuus ja sukupuoli sotkeentuivat toisiinsa sekä ihmissuhteisiin, jotka toivat onnea mutta myös sydänsuruja.

Meidän perheen mentalistit

cbs_mentalist_609_clip5_960x540

Kuvassa ”mentalisti” Patrick Jane työparinsa Teresa Lisbonin kanssa.

Monille tulee “mentalisaatiosta” mieleen poliisisarja “The Mentalist”, jossa Patrick Jane -niminen mies auttaa poliisia ratkomaan rikokset poikkeuksellisen päättelykykynsä avulla. Patrick ikään kuin lukee konnien ajatuksia vihjeiden ja todisteiden avulla. Kuulostaapa mystiseltä!

Ei kuitenkaan tarvitse olla salapoliisi joutuakseen pohtimaan, mitä toisen mielessä saattaa olla, ja miksi joku käyttäytyy tietyllä tavalla. Sehän on lapsiperheen arkea: pohdimme esimerkiksi, mitä toisen mielessä on hänen ollessaan omissa ajatuksissaan. Tutkimme omia tunteitamme. Mietimme lastemme parasta, jotta heillä olisi hyvä olla. Kiireenkin keskellä! “Lapset toivovat varmasti, ettemme riitelisi.” “Puolisoni haluaisi saada minulta huomiota.” “Kumppanini uskoo, etten ajatellut hänen tunteitaan.”

Tieteellinen ja psykologinen termi “mentalisaatio” tarkoittaa kykyämme ymmärtää omassa ja toisen mielessä olevia tunteita, ajatuksia, toiveita ja haluja. Mikäli meiltä puuttuisi mentalisaatiokyky, emme osaisi ennakoida omia ja toisten reaktioita eri tilanteissa. Ilman mentalisaatiota elämä olisi arvaamatonta.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ajatusten ja tunteiden pohtiminen olisi helppoa. Erityisen haasteellista mentalisaatio on tunnekuohun keskellä. Oman tai toisen käyttäytymisen ymmärtäminen voi tuntua välillä mahdottomalta tehtävältä. Mentalisaatiokyky muodostuu lapsuuden varhaisissa ihmissuhteissa, jolloin yksilölle voi kehittyä myös erilaisia mentalisaatiokykyyn liittyviä pulmia. Jokaisella on kehittämisen varaa itsetuntemuksessa ja kyvyssä ymmärtää toista.

Salapoliisityö on avointa ihmettelyä ja pohtimista, uteliaisuutta omassa ja toisen mielessä olevia kokemuksia kohtaan. Tähän kuuluu myös toisen perheenjäsenen kokemusten kunnioittaminen sellaisina, kuin ne ovat. Salapoliisityö voi toisinaan mennä pieleen, jolloin syntyy väärinkäsityksiä. Silloin on hyvä pohtia asiaa uudelleen ja uskaltaa avoimesti kysyä, mitä toisen mielessä on.

Taitoa kuunnella ja ymmärtää itseä ja toista tarvitaan päivittäin. Näitä taitoja voi myös kehittää esimerkiksi psykoterapiassa. Kun perheenjäsenet oppivat paremmin ymmärtämään toistensa tapoja tuntea ja ajatella, parantuu myös perheen sisäinen kommunikaatio ja ongelmanratkaisutaidot. Kotioloissa voit pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Milloin sinun on helppo tietää, mitä puolisosi tai lapsesi ajattelevat/tuntevat/toivovat/haluavat?
  • Milloin tämä on erityisen haasteellista?
  • Mikä auttaisi sinua ymmärtämään perheenjäsentesi kokemuksia paremmin?

Lähde: Fonagy, P., Gergely, G., Jurist. E. & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. New York: Other Press.

Kuva: http://www.cbs.com/shows/the_mentalist/photos/1001192/only-patrick-jane/49326/