Seksuaalioikeudet malawilaisen nuoren näkökulmasta

Väestöliitolla on ilo saada vieraaksi malawilainen nuorisoaktiivi Prisca Chakholoma. Priscaa on mahdollista kuulla Maailman ehkäisypäivän seminaarissa 26.9. Pikkuparlamentin auditoriossa Helsingissä.

Tutustutaan ensin Priscaan ja Malawin tilanteeseen paremmin.

Prisca on 23-vuotias nuorisoaktiivi, joka työskentelee valmiuksien kehittämisen ja koulutuksen koordinaattorina CYECE:llä Malawissa. CYECE eli Centre for Youth Empowerment and Civic Education edistää nuorten seksuaalioikeuksia, parantaa heidän valmiuksiaan ja vaikuttaa yhteisöjen ilmapiirin muutokseen nuoria kannustavaksi. CYECE toteuttaa myös Väestöliiton kehitysyhteistyöhanketta Malawissa. Työssään Prisca keskittyy suunnittelemaan ja koordinoimaan toimia, joilla edistetään ja suojellaan nuorten erityisesti tyttöjen seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia.

Prisca pyrkii intohimoisesti edistämään nuorten oikeuksia. Kysyin häneltä, miksi hän haluaa edistää nuorten ja erityisesti tyttöjen seksuaalioikeuksia. Hän kertoi tarinan ystävästään, joka tuli nuorena raskaaksi. Ystävä ei ollut valmis raskauteen nuoren ikänsä vuoksi, mutta myös siksi, ettei hänellä ollut kokonaisvaltaista tietoa omasta seksuaali- ja lisääntymisterveydestään. Ystävä sai loppujen lopuksi keskenmenon. Tilanne oli stressaava niin nuorelle itselleen, mutta myös koko perheelle.

Prisca halusi kertomuksellaan tuoda esille, että Malawissa monet tytöt tulevat raskaaksi liian nuorena. Seksuaaliterveys ja -oikeuksien toteutumattomuus vaikuttaa eniten juuri nuoriin tyttöihin. Prisca kertoi, että pojat pääsevät usein kuin koira veräjästä tytön tullessa raskaaksi.  Tyttö taas joutuu kantamaan vastuun lapsesta sekä mahdollisesta stigmasta. Tytöt ovat myös niitä, jotka joutuvat kärsimään vaarallisen abortin seuraukset.

Prisca kertoi, miten Malawissa tytöt joutuvat jättämään koulun kesken raskauden vuoksi, heidät pakotetaan avioliittoon, he altistuvat seksitaudeille ja kärsivät vakavia seurauksia siitä, että heillä ei ole tietoa seksuaaliterveydestä tai -palveluista. Prisca on myös huolissaan seksitautien määrän kasvusta, sillä nuoret tytöt eivät uskalla kieltäytyä suojaamattomasta seksistä. Prisca haluaa korostaa tyttöjen voimaannuttamisen tärkeyttä, jotta he voivat tehdä päätöksiä omasta tulevaisuudestaan.

Prisca kertoi myös Malawin tilanteesta. Hänen mukaansa, että poliittista tahtoa löytyy ja aloitteita on tehty, jotta seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista tulisi valtion prioriteetti. Ongelmiksi Prisca näkee vielä esimerkiksi sen, että abortti on edelleen laiton ja samaa sukupuolta olevien parisuhde ja avioliitto on rangaistavaa. Haasteita lisää myös resurssien ja materiaalien puute, negatiivinen asenneilmapiri nuorten seksuaaliterveyspalveluita kohtaan yhteisöissä sekä stigmat. Prisca haluaa korostaa, että muutosta on tapahtunut, mutta edelleen on haasteita ja töitä oikeuksien toteutumiseksi on tehtävä.

Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus kuulla, mitä Priscalla on kerrottavaa Malawin nuorista ja seksuaalioikeuksista.
Ilmoittaudu Maailman ehkäisypäivän seminaariin ”Samat oikeudet, eri haasteet” 24.9. mennessä osoitteeseen sanna.kotiranta@vaestoliitto.fi.
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan tärkeistä asioista! Tervetuloa!

Lisätietoja ja seminaarin ohjelma

Seksuaalikasvatuksella voi vaikuttaa

Kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen tavoite on lisätä tietoa, taitoja, mahdollisuuksia ja vastuullisuutta. Seksuaalikasvatuksella on merkittävä rooli nuorten kehityksessä.

Seksuaalikasvatus ehkäisee riskikäyttäytymistä vahvistamalla nuoren itsetuntemusta, itsetuntoa ja positiivista minäkuvaa. Se antaa tietoja murrosiästä, raskauden ja seksitautien ehkäisystä, seksuaalikäyttäytymisestä sekä lisääntymisestä ja vanhemmuudesta. Kuulostaa hyvältä, eikö niin?

Mutta mitä tapahtuu, jos nuoret eivät saa tarvittavaa seksuaalikasvatusta?

Joka päivä yli 20 000 alle 18-vuotiasta tyttöä synnyttää lapsen. Vuosittain se tekee noin 7,3 miljoonaa alaikäisen synnytystä. Aikaiset raskaudet vaarantavat niin tytön terveyden kuin tulevaisuuden. Usein aikainen raskaus pakottaa tytön jättämään koulun kesken, jonka vuoksi hänen mahdollisuutensa saada töitä ja vaikuttaa omaan ja perheensä tulevaisuuteen pienenee.

Nuorilla on myös suurempi riski komplikaatioihin ja kuolemaan raskauden ja synnytyksen aikana. Raskauden ja synnytyksen aikaiset komplikaatiot ovat 15–19-vuotiaiden tyttöjen toiseksi yleisin kuolinsyy maailmassa.

Joka päivä todetaan yli miljoona uutta seksitautitartuntaa. Suurin osa voitaisiin estää tarvittavalla tiedolla. Kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen avulla nuoret saavat tietoa siitä, miten ehkäistä seksitauteja. Vaikuttavaa, eikö olekin?

Suomessa ajankohtaisessa keskustelussa ollut maksuton ehkäisy olisi myös suunta kohti parempaa seksuaalikasvatusta. Ehkäisystä tulisi puhua enemmän ja siitä tulisi tehdä arkisempaa ja hyväksyttävämpää. Kokonaisvaltaisella seksuaalikasvatuksella turvataan se, että jokainen tietää, miten ehkäisyvälineitä käytetään. Maksuton ehkäisy varmistaa jokaiselle yhtäläiset oikeudet ehkäisyyn.

Seksuaalikasvatus tulisi mahdollistaa kaikille nuorille ympäri maailman. Toimiva seksuaalikasvatus on kulttuurisensitiivistä eli ottaa huomioon maan kulttuurin ja uskonnon. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, sitä etteikö kaikilla nuorilla olisi oikeutta oikeaan tietoon myös seksuaalisuudesta.

Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus on seksuaalioikeus. Jokaisella on oikeus tietoon!

Pommien keskellä lapsiäidiksi

 

nuoriäiti

Kuva: UN Photo

Kukaan ei halua saada lasta keskellä konfliktia tai luonnonkatastrofia. Silti lapsia syntyy myös pommien pudotessa.

Monissa kriisimaissa valtaosa väestöstä on nuoria. He ovat usein myös kaikkein haavoittuvaisimpia. Normaalioloissakin raskauden ja synnytyksen aikaiset komplikaatiot ovat 15–19 -vuotiaiden tyttöjen toiseksi yleisin kuolinsyy maailmassa. Humanitaarisissa kriiseissä apu ja riittävä hoito ovat vieläkin kauempana sitä tarvitsevista. Joka päivä 500 naista ja tyttöä kuolee raskauteen tai synnytykseen liittyviin komplikaatioihin konflikti- ja kriisialueilla.

Myös lapsiavioliittojen määrä kasvaa kriisien keskellä. Lapsiavioliitolla on usein tuhoisia seurauksia tytön terveydelle. Itse asiassa jopa 90 prosenttia teiniraskauksista tapahtuu lapsiavioliitoissa.

Vanhemmat saattavat ajatella, että avioliitto on lapselle turvallisempi ratkaisu kuin epävarma elämä pakolaisena. Joskus vanhemmat vain eivät kykene elättämään lapsiaan sekasorron keskellä. Myös syyrialaisen Haneen vanhemmat uskoivat tekevänsä oikean ratkaisun naittaessaan 13-vuotiaan tytön keski-ikäiselle turkkilaismiehelle.

Vaikka useimmat maat ovat sitoutuneet lopettamaan lapsiavioliitot, naitetaan joka päivä 39 000 alaikäistä tyttöä. Suomessakin on mahdollisuus erityisistä syistä antaa lupa alaikäisen avioliiton solmimiseen. Hurmalehden nuorten toimitus vaatiikin kannanotossaan muuttamaan avioliittolakia niin, että alle 18-vuotiaiden avioliittoja ei sallita missään yhteydessä.

Lainsäädäntö ei kuitenkaan yksin riitä poistamaan ongelmaa. Keskeisiä keinoja lapsiavioliittojen estämiseksi ovat tiedon levittäminen tyttöjen seksuaalioikeuksista ja ihmisarvosta sekä perheiden perustarpeiden ja toimeentulon varmistaminen.

Ja entä miten Haneenin lopulta kävi? Raskaana ja pahoinpideltynä tyttö pääsi lopulta takaisin vanhempiensa luokse. YK:n väestörahaston rahoittamalta terveysklinikalta hän sai tarvitsemiaan äitiysterveyspalveluita ja tukea synnytykseen. Kaikki tarinat eivät pääty näin onnellisesti.

Väestöliitto työskentelee seksuaalioikeuksien edistämiseksi. Sinäkin voit tukea tätä työtä lahjoittamalla Väestöliiton lahjoitustilille.

Saaja: Väestöliitto
Pankkitili: Nordea FI63 1745 3000 0979 58
Viesti: Väestöliiton työ kehitysmaiden naisten ja tyttöjen terveyden hyväksi

Lähde: UNFPA

Tyttö, joka ei ollut valmis äidiksi ja kuoli

tyttöblogibanneriAna Caroline olisi täyttänyt pian 16 vuotta. Nyt hän jää ikuisesti 15-vuotiaaksi.

Vuosi sitten brasilialainen Ana Caroline huomasi olevansa raskaana. Hän yritti itse keskeyttää raskauden. Kun pelästynyt poikaystävä toimitti hänet sairaalaan, eli hän enää hetken ennen kuin menehtyi verenhukkaan.

Joka seitsemäs minuutti maailmassa kuolee tyttö tai nainen vaarallisen abortin aiheuttamiin komplikaatioihin. Abortti on monissa maissa kiellettyä lailla. Useissa tapauksissa se on sallittu vain, jos odottavan naisen terveydelle on osoitettavissa selkeä ja vakava vaara.

Maissa, joissa aborttioikeutta rajataan lailla, tehdään tilastollisesti kuitenkin yhtä paljon abortteja kuin vapaan aborttioikeuden maissa. Aborttioikeutta rajaavan lain maassa tytöt ja naiset joutuvat valitsemaan vaarallisen abortin, joka tehdään usein epähygieenisissä oloissa eikä sen suorittava henkilö ole välttämättä saanut terveysalan koulutusta. Tytöt ja naiset saattavat yrittää myös aborttia vahingoittamalla itseään: työntämällä esineitä sisäänsä, juomalla myrkkyä tai hyppäämällä korkealta.

Laittomat abortit vaativat kymmenien tuhansien naisten hengen vuosittain ja lisäksi miljoonat naiset vammautuvat tai jäävät hedelmättömiksi. Aborttien aiheuttamat kuolemat olisivat kuitenkin erittäin helposti estettävissä.

Miten laittomia abortteja voidaan vähentää?

Usein abortin vastustajat perustelevat kantaansa sanomalla, että aborttien ollessa laillisia ja helposti kaikkien saatavilla, naiset käyttäisivät sitä ehkäisykeinona ja aborttien määrä kasvaisi räjähdysmäisesti. Tutkimusten mukaan kuitenkin naiset, jotka haluavat keskeyttää suunnittelemattoman raskauden, turvautuvat aborttiin oli se sitten laillinen tai laiton. Sen sijaan ehkäisyn huono saatavuus ja korkeat aborttiluvut ovat selvästi yhteydessä toisiinsa. Aborttien lukumäärän vähentämiseksi ei tulisikaan keskittyä abortin kieltämiseen vaan suunnittelemattomien raskauksien vähentämiseen. Keinoja vähentää suunnittelemattomia raskauksia ovat mm. kattava seksuaalikasvatus sekä ehkäisyvälineiden ja jälkiehkäisyn hyvä saatavuus.

Sairaanhoitaja Glenda Bateman oli ajamassa töihin Kapkaupungissa, kun nuori tyttö pysäytti auton. ”Auta siskoani”, tyttö aneli. Glenda pysähtyi ja seurasi suunniltaan olevaa tyttöä. Glenda ei unohda koskaan näkyä, joka hänet kohtasi ahtaassa majassa. 19-vuotias Nosipho makasi lattialla tuskan vääristämin kasvoin. Verta oli paljon. Sitä oli joka puolella. Nosipho oli yrittänyt keskeyttää raskauden työntämällä rautalankahenkarin kohtuunsa. Glenda kantoi tytön autoonsa ja ajoi hänet sairaalaan, jossa Nosipho menehtyi vammoihinsa.

Etelä-Afrikassa aborttiin liittyvät kuolemantapaukset vähenivät 91 prosentilla, kun abortti muuttui lailliseksi vuonna 1997. Tällä hetkellä Etelä-Afrikassa aborttien määrä on maanosan pienin.

Lähteet: Guttmacher Institute, WHO, Mary Stopes International (tarinat)

13-vuotias tyttöäiti, me emme unohda sinua

tyttöblogibanneriSilmäni tarttuvat toistuvasti sinipukuisen tytön kuvaan. Tytöllä on ujo hymy ja surulliset silmät. Hän on 13 vuotta vanha ja kotoisin Nigeriasta. Kuvassa tyttö on sairaalassa. Tytön vauva on juuttunut synnytyksessä äitinsä kapeaan lantioon ja kuollut. Samalla vauvan tyttöäiti on vammautunut, eikä tällä hetkellä pysty pidättämään virtsaa tai ulostetta.Getting Their Lives Back, Fistula Women in Nigeria Tuntuu uskomattomalta, että tässä samassa maailmassa, jossa me elämme, istumme ruuhkabussissa ja mietimme tulevan joulun tuomaa stressiä tai lepoa, yli 7 miljoonaa alle 18-vuotiasta tyttöä saa vuosittain lapsen. Että me aikuiset, joilla on iän lisäksi tietoa, valtaa ja vastuuta, annamme lasten mennä naimisiin ja saada lapsia. Että me emme tee mitään.

Usein kansainväliset ja kansalliset hankkeet varhaisten raskauksien vähentämiseksi keskittyvät ajatukseen siitä, että tyttöjen pitäisi muuttaa omaa käytöstään, jotta he eivät tulisi raskaaksi liian varhain. Tosiasiassa useimmille teini-ikäisille, ja erityisesti alle 15-vuotiaille, raskaudet eivät ole harkitun valinnan tulosta.

Aikaiset raskaudet eivät kerro tyttöjen huikentelevaisesta luonteesta vaan heijastavat vallan puutetta, köyhyyttä ja paineita, joita tytölle yhteisöissä luodaan. 95 prosenttia kaikista teiniraskauksista tapahtuu kehitysmaissa. Suurimmalla osalla tyttöäideistä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, naimisiinmenoonsa tai siihen, saavatko he lapsen vai eivät. Heillä ei ole varallisuutta, koulutusta tai valtaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että he tarvitsevat aikuisia puolelleen. Meidän tehtävämme on muuttaa maailma sellaiseksi, jossa lapset saavat kasvaa rauhassa aikuisiksi, opiskella ja tehdä tietoisia päätöksiä oman elämänsä suhteen.

Meidän pitää puhua tyttöäideistä ja vaatia vastausta päättäjiltä, mitä he aikovat tehdä taatakseen tytöille itsemääräämisoikeuden. Me emme saa unohtaa heitä, vaikka he eivät kykene korottamaan omaa ääntään ja osaa vaatia itse oikeuksiaan.
Sinä nigerialainen sinipukuinen tyttö, minä en unohda sinua.

Lue lisää:

Äidiksi lapsena – Miten ehkäistä teini-ikäisten raskauksia?

Tue työtämme

Seksuaalioikeudet

Väestöliiton kehitysyhteistyö ja vaikuttamistyö

Kuva: UNFPA/ Akitunde Akinley