Näin saat täydellistä seksiä

Täydellinen seksi on tänä päivänä tavallisimpia seksuaaliterapeutilta kysyttyjä asioita. Mitä se on, kuinka monella sitä on, miten siihen pääsee ja mikä määrä sen varmasti täyttää? Tekniikkaa, kertoja, asentoja, tavoitteita! Ja miten ihmeessä selvitä, kun siihen ei pystykään tai täydellisyyttä ei sitkeistä yrityksistä huolimatta tavoita?

Havahduin asiaan toden teolla ollessani luennoimassa eräässä lukiossa. Ennen luentoa huolestunut nuori kuiski kulmat kurtussa, ettei koskaan uskalla aloittaa seksiä. ”Koska mitä sitten tehdään, jos se ei onnistukaan täydellisesti?”, hän tuskaili. Nuoret kertovat, ettei paineita tule yksin pornosta, vaikka senkin maailma vaikuttaa. Niitä tulee myös aikuisilta, jotka maalailevat kuvaa täydellisen soljuvasta ekasta kerrasta tai romanttisista tv-tarinoista, joissa linnut lauleskelevat ja takkatuli rapsahtelee rakastelun taustalla. Räpiköi siinä sitten ekaa kertaasi!

Täydellisyyden vaatimus on erityisen raju ilmiö juuri seksuaalisuuden alueella – siis sillä alueella, jossa kiteytyvät tarpeet kokea riittävyyttä, turvallisuutta ja intiimiä yhteyttä toisen kanssa. Täydellisyyden tavoite viittaa huippusuoritukseen ja moitteettomaan toimintaan, mutta juuri suorituksina ja tekoina seksi jää kumisevan tyhjäksi kohtaamiseksi.

Seksuaalisuudessa näyttäytyvät vaatimukset peilautuvat muuallakin ihmisen persoonassa ja toiminnassa. Vaaditko siis seksin lisäksi muutoinkin usein itseltäsi täydellisyyttä? Merkitseekö vain täydellisyys kohdallasi riittävyyttä?

Mitä siis sitten, jos seksi ei olekaan täydellistä – onko se sitten täydellisen epäonnistunutta? Mielissämme kannamme mielikuvia ja käsikirjoituksia siitä, mitä seksin tulisi olla. Kulttuuriset ja henkilökohtaiset käsitykset määrittelevät sitä, mitä seksissä pitäisi tehdä tai mitä siihen tulisi sisältyä. Mutta niin kauan kuin ei ole täydellisiä ihmisiä, ei myöskään ole täydellistä seksiä. Onneksi.

Täydellinen seksi on siis täydellinen myytti. Seksi voi parhaimmillaan sisältää syviä kohtaamisen hetkiä ja intohimon kuumottavia liekkejä. Se saa olla myös opettelua ja mokaamista, armollista kohtaamista itsen ja toisen kanssa. Epätäydellisyyden hetket tuottavat inhimillisyyttä ja tarjoavat intohimon aitoja kohtaamisia.

Haluatko siis täydellistä seksiä? Silloin hio se millintarkaksi suoritukseksi, tarkoin toimitettavaksi toimintasarjaksi ja kontrolloi kumppanisikin oikeisiin asetelmiin. Vai olisiko sittenkin houkuttelevampaa antautua ihmisyydelle tyypilliseen epätäydellisyyteen ja kokea läheisyyden mielihyvää moniulotteisesti, siinä roihuten ja siinä levähtäen?

On tärkeämpää oppia olemaan rehellisesti toista lähellä silloin kun ei osaa ja tiedä kuin täydellisen tietävänä ja taitavana – myös seksissä.

Seksi ei ensisijaisesti ole alkuunkaan taitolaji, vaan tunnelaji.

Seksuaaliterapian tarpeessa?

Seksuaalisuuden äärellä ihminen on kaikkein paljaimmillaan ja samalla haavoittuvimmillaan. Seksuaalisuudessa kohtaamme itsemme ja toisemme syvimpien kysymysten äärellä. Juuri sen vuoksi sekä yksilön, että parisuhteen keskeneräiset ja kohtaamattomat kysymykset, eli kysymykset joita toinen ei ole kuullut, huomioinut tai niihin ei ole vastattu, näyttäytyvät myös erilaisina seksuaalisuuteen liittyvinä ongelmina.  

Mitä seksuaaliterapia on?

Seksuaaliterapiaa toteutetaan yksilö- ja/tai pariterapiana. Seksuaaliterapiassa on tärkeää katsoa oireen, kuten esimerkiksi seksuaalisen halun puutteen taakse ja pyrkiä käsittelemään oiretta synnyttäviä tekijöitä.  Terapia lähtee erilaisista lyhytterapeuttisista viitekehyksistä integroiden eli soveltaen erilaisia psykoterapeuttisia menetelmiä joustavasti, potilaan tilanteeseen sopivalla tavalla.  Seksuaaliterapiassa voidaan käyttää apuna erilaisia luovia menetelmiä kuten valokuvia, musiikkia, rentoutumismenetelmiä ja kehollisia harjoituksia.

Miksi terapiaan tullaan?

Seksuaalisuuteen ja seksiin liittyy paljon erilaisia epävarmuuden, riittämättömyyden, syyllisyyden ja häpeän tunteita. Liiallinen ”kiltteys” on saattanut johtaa rajattomiin ja itseä vahingoittaviin seksikokemuksiin. Osalla asiakkaista on vaikea sietää toisen ihmisen läheisyyttä ja seksi jähmettyy ja kangistuu kapeisiin kaavoihinsa. Toisinaan asiakkaan kysymykset liittyvät omaan seksuaaliseen identiteettiin sekä seksuaalisuuden ilmaisemiseen. Joskus ongelmat näyttäytyvät vaikeutena kiihottua, saada erektio tai orgasmi. Myös yhdyntäkivut ja erilaiset riippuvuudet ovat tyypillisiä tulosyitä vastaanotolle.

Aikuisen ihmisen seksuaalisuuteen vaikuttavat varhaiset ihmissuhteet; kuten kiintymys, läheisyys ja turvallisuus. Erilaiset laiminlyönnit, hylkäämiset ja väkivallan kokemukset jättävät herkästi syviä traumaattisia muistoja mieleen ja kehoon. Nämä haavat aktivoituvat useimmiten läheisessä ihmissuhteessa juuri esimerkiksi seksuaalisuuden ja seksin alueella.

Mitä terapiassa tapahtuu?

Terapiassa luodaan yhteyttä asiakkaan omaan seksuaaliseen minäkuvaan, vahvistetaan yksilön ja parin voimavaroja, luodaan terveitä rajoja ja resursseja sekä pyritään luomaan konkreettisia selviytymis- ja ratkaisukeinoja. Terapian avulla on mahdollista avata myös ”ikävien muistojen kabinetteja”. Ahdistavat seksuaaliset muistot pyritään kohtaamaan kunnioittavasti ja varoen, etteivät sulkeutuisi kuoreensa.

Seksuaaliterapiassa on mahdollista oppia omasta ja parisuhteen dynamiikasta: mitä tekee, miten toimii, mistä kyseessä oleva tapa on tuttua ja miten haluaa nyt toimia. Tämän jälkeen ihmisellä on aina uudenlainen valinnan mahdollisuus oman seksuaalisen asenteen, toiminnan, ajatusten ja tunteiden suhteen.

Ajanvaraus Väestoliiton seksuaaliterapiaan