Nautinnosta ja kehitysyhteistyöstä

Seksi ei ole yhtä kuin seksitaudit, lisääntymiselimet, teiniraskaudet, ongelmat, vauriot. Siitä me seksiä harrastaneet aikuiset taidamme olla yhtä mieltä. Luulen, tai ainakin toivon, että suurin osa ihmisistä ajattelee seksin olevan hauskaa, iloista, ihanaa läheisyyttä ja kyllä vain – nautinnollista.

Vai olenko sittenkin väärässä? Usein tuntuu siltä, että jopa seksuaalisuuteen suhteellisen vapaamielisesti suhtautuvassa kansainvälisessä seksuaaliterveys- ja -oikeuskeskustelussa sekä seksuaalikasvatuksessa seksistä puhutaan lähinnä ongelmaperusteisesti: Seksi näyttäytyy vaarallisena asiana, johon liittyy valtavia ongelmia. Viestit keskittyvät seksin harrastamisen ikäviin ja surullisiin seurauksiin, joita luonnollisesti on olemassa, eikä niitä voi vähätellä.

Mutta voiko nautinto oikeasti olla sellainen asia, josta voidaan puhua vasta sitten, kun kaikki vaarat ja riskit, eli niin sanotut oikeat asiat on käsitelty? Ovatko seksi ja sen tuoma nautinto täysin toisarvoisia asioita suurten kehityskysymysten joukossa? Voiko tehdä sellaisen päätelmän, että ihmiset esimerkiksi pakolaisleireillä, kehittyvien maiden perinteisissä kyläyhteisöissä tai seksuaalisuuteen näennäisesti pidättyvästi suhtautuvissa kulttuureissa eivät olisi kiinnostuneita siitä, miltä seksi tuntuu tai sen pitäisi tuntua? Jos seksi ja seksuaalisuus ovat tabuja joissakin kulttuureissa, tarkoittaako se sitä, ettei seksistä ja nautinnosta saa puhua?

Ei, ei ja ei. Nautinnosta saa ja pitää puhua!

Kuvitelkaa, miten mullistavaa ja äärimmäisen voimaannuttavaa tieto oikeudesta nautintoon voi parhaimmillaan olla. Erityisesti maailman naisten käsiin pudotettuna tämä tieto voi olla elämänmullistava. Nautinnosta puhuminen on vallankumouksellista. Seksiin ei tarvitsekaan suostua jostain toisten määrittelemästä halusta tai syystä (miehen nautinto, lisääntyminen) vaan sen täytyy tuntua itsestäkin hyvältä ja sitä pitää saada haluta. Maailman naisilla pitää olla oikeus haluta nautinnollista seksiä. Mikä seksuaalisuudessa voisi antaa tämän vahvemman tunteen itsemääräämisoikeudesta?

Jos halutaan antaa tytöille ja naisille valtaa ja voimaa sanoa: ”Ei, tämä ei tunnu minusta hyvältä, en halua tätä, tämä tilanne tuntuu minusta oudolta ja epämiellyttävältä, en halua jatkaa, en halua että kosket minua noin”, eikö voimakkain ja tehokkain keino tähän ole nostaa jalustalle seksin nautinnollisuus? Seksin ja läheisyyden kuuluu tuntua hyvälle, ja jos se ei siltä tunnu, sitä ei tarvitse harrastaa.

Olen tehnyt Väestöliitossa töitä globaalien seksuaalioikeuskysymysten ja kehitysyhteistyön parissa yli 11 vuotta. Tänä aikana ei nautinnosta ole kansainvälisillä foorumeilla puhuttu juuri lainkaan. Tulevissa blogeissa kerron lisää seksuaalioikeuksia edistävistä kehitysyhteistyöhankkeistamme Malawissa, Nepalissa ja Keski-Aasiassa.

Seksuaalioikeudet malawilaisen nuoren näkökulmasta

Väestöliitolla on ilo saada vieraaksi malawilainen nuorisoaktiivi Prisca Chakholoma. Priscaa on mahdollista kuulla Maailman ehkäisypäivän seminaarissa 26.9. Pikkuparlamentin auditoriossa Helsingissä.

Tutustutaan ensin Priscaan ja Malawin tilanteeseen paremmin.

Prisca on 23-vuotias nuorisoaktiivi, joka työskentelee valmiuksien kehittämisen ja koulutuksen koordinaattorina CYECE:llä Malawissa. CYECE eli Centre for Youth Empowerment and Civic Education edistää nuorten seksuaalioikeuksia, parantaa heidän valmiuksiaan ja vaikuttaa yhteisöjen ilmapiirin muutokseen nuoria kannustavaksi. CYECE toteuttaa myös Väestöliiton kehitysyhteistyöhanketta Malawissa. Työssään Prisca keskittyy suunnittelemaan ja koordinoimaan toimia, joilla edistetään ja suojellaan nuorten erityisesti tyttöjen seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia.

Prisca pyrkii intohimoisesti edistämään nuorten oikeuksia. Kysyin häneltä, miksi hän haluaa edistää nuorten ja erityisesti tyttöjen seksuaalioikeuksia. Hän kertoi tarinan ystävästään, joka tuli nuorena raskaaksi. Ystävä ei ollut valmis raskauteen nuoren ikänsä vuoksi, mutta myös siksi, ettei hänellä ollut kokonaisvaltaista tietoa omasta seksuaali- ja lisääntymisterveydestään. Ystävä sai loppujen lopuksi keskenmenon. Tilanne oli stressaava niin nuorelle itselleen, mutta myös koko perheelle.

Prisca halusi kertomuksellaan tuoda esille, että Malawissa monet tytöt tulevat raskaaksi liian nuorena. Seksuaaliterveys ja -oikeuksien toteutumattomuus vaikuttaa eniten juuri nuoriin tyttöihin. Prisca kertoi, että pojat pääsevät usein kuin koira veräjästä tytön tullessa raskaaksi.  Tyttö taas joutuu kantamaan vastuun lapsesta sekä mahdollisesta stigmasta. Tytöt ovat myös niitä, jotka joutuvat kärsimään vaarallisen abortin seuraukset.

Prisca kertoi, miten Malawissa tytöt joutuvat jättämään koulun kesken raskauden vuoksi, heidät pakotetaan avioliittoon, he altistuvat seksitaudeille ja kärsivät vakavia seurauksia siitä, että heillä ei ole tietoa seksuaaliterveydestä tai -palveluista. Prisca on myös huolissaan seksitautien määrän kasvusta, sillä nuoret tytöt eivät uskalla kieltäytyä suojaamattomasta seksistä. Prisca haluaa korostaa tyttöjen voimaannuttamisen tärkeyttä, jotta he voivat tehdä päätöksiä omasta tulevaisuudestaan.

Prisca kertoi myös Malawin tilanteesta. Hänen mukaansa, että poliittista tahtoa löytyy ja aloitteita on tehty, jotta seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista tulisi valtion prioriteetti. Ongelmiksi Prisca näkee vielä esimerkiksi sen, että abortti on edelleen laiton ja samaa sukupuolta olevien parisuhde ja avioliitto on rangaistavaa. Haasteita lisää myös resurssien ja materiaalien puute, negatiivinen asenneilmapiri nuorten seksuaaliterveyspalveluita kohtaan yhteisöissä sekä stigmat. Prisca haluaa korostaa, että muutosta on tapahtunut, mutta edelleen on haasteita ja töitä oikeuksien toteutumiseksi on tehtävä.

Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus kuulla, mitä Priscalla on kerrottavaa Malawin nuorista ja seksuaalioikeuksista.
Ilmoittaudu Maailman ehkäisypäivän seminaariin ”Samat oikeudet, eri haasteet” 24.9. mennessä osoitteeseen sanna.kotiranta@vaestoliitto.fi.
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan tärkeistä asioista! Tervetuloa!

Lisätietoja ja seminaarin ohjelma

Kaikilla on oikeus ihmisarvoiseen työhön

shutterstock_237625108Minulla, kohta maisteriksi valmistuvalla opiskelijalla, pyörivät tulevaisuus ja erilaiset työmahdollisuudet paljon mielessä. Saman ikäinen malawilainen nainen saattaa myös pohtia näitä asioita, mutta ongelmat ja lähtökohdat ovat aivan erilaisia.

25-vuotias malawilaisnainen on todennäköisesti naimisissa ja hänellä on lapsia, oli hän tahtonut niitä tai ei. Minä olen saanut päättää itse. Minulla on kohta korkeakoulututkinto, hänellä suoritettuna luultavasti peruskoulu, jos sitäkään. Minä kirjoitan hänestä, mutta hän ei välttämättä osaisi lukea tätä, sillä Malawin maaseudulla lukutaidottomuus on yhä yleistä.

Naiset jäävät työelämän ulkopuolelle

Tuntuu absurdilta verrata Suomen ja Malawin työllisyystilanteita ja ongelmia toisiinsa, sillä Malawi on yksi maailman köyhimmistä maista. Lähes puolet malawilaisista tytöistä on naimisissa ennen 18 vuoden ikää ja vain noin viidesosa malawilaisista jatkaa opintojaan peruskoulun jälkeen. Suurin osa malawilaisista asuu maaseudulla ja maatalous työllistää 80 prosenttia maan väestöstä, joten etätyöpäivästä tai reiluista kahvitauoista puhuminen on keskiverto malawilaiselle vierasta.

Kuten monessa muussakin kehitysmaassa, myös Malawissa naisten työllisyystilanne on huomattavasti huonompi kuin miesten. Kodin ja lasten hoitaminen on Malawissa yleisesti ottaen naisten vastuulla, joten palkallisen työn tekemiseen jää naisilla aikaa vain vähän.

Suuri ongelma naisten työllistymisen takana on matala koulutustaso. Koulun keskeyttäminen väliaikaisesti tai pysyvästi ja luokkien käyminen uudestaan ei ole harvinaista. Noin neljäsosa tyttöjen koulun keskeyttämisistä johtuu raskaaksi tulemisesta. Kun ei ole mahdollisuutta käydä koulua, on vaikea saada tietoa omista oikeuksistaan ja myös kunnollisen työn saaminen on haastavaa.

Ratkaisuna perhesuunnittelu

Seksuaalioikeuksia edistämällä ja laadukkaita seksuaaliterveyspalveluita tarjoamalla voidaan suoraan parantaa naisten työllistymismahdollisuuksia ja samalla edistää tasa-arvoa ja kestävää kehitystä. Kun tytöillä ja naisilla on tietoa ehkäisystä, mahdollisuus perhesuunnitteluun ja sitä kautta mahdollisuus päättää lapsilukunsa, jää heille enemmän aikaa palkallisen työn tekemiselle. On myös tutkittu, että naiset käyttävät suuremman osan palkastaan lapsiensa kouluttamiseen kuin miehet. Naisten työllistymisen edistämiseen on koko yhteisön kannalta kannattavaa panostaa.

Jokaisella, niin suomalaisella kuin malawilaisella, on oikeus ihmisarvoiseen työhön. Toivon, että malawilaisella 25-vuotiaalla naisella on joku päivä samanlaiset lähtökohdat työn tekemiseen kuin minulla. Toivon myös, että tulevaisuudessa on päivä, jolloin myös malawilaisilla on mahdollisuus pohtia, pitävätkö he etätyöpäivän vai eivät. Tällä hetkellä mahdollisuutta ei ole.

************************

Tänään 7.10. vietetään Kunnon Työn päivää. Me Väestöliitossa haluamme nostaa tänään esille globaalin näkökulman ja antaa välähdyksen siihen, mitä työ merkitsee yhteistyömaassamme, Malawissa erityisesti naisille

Kenelle käännämme selkämme?

tyttc3b6blogibanneri

shutterstock_22117627

Mitä kehitysyhteistyön määrärahojen leikkaaminen tarkoittaa?

15-vuotiaalla Memorylla on kauniit suuret silmät. Niissä ei näy kuitenkaan teini-ikäisen pohjatonta elämänuskoa ja unelmia. Memoryn nuoruus loppui jo kaksi vuotta sitten, kun hänet naitettiin vanhemmalle miehelle. Samalla tyttö joutui lopettamaan rakastamansa koulunkäynnin, eroon ystävistään ja omasta perheestään. Hänen silmiinsä muutti suru. Hän kertoo, että toivoo voivansa varmistaa, että sylissä nukkuva pieni tytär saa opiskella ja tehdä töitä – mennä aikuisena naimisiin, jos niin haluaa.

Memory ei ole yksin. Köyhässä Malawissa puolet tytöistä on naimisissa alaikäisinä. Tämä on vanha käytäntö, jonka takia kaikki häviävät: Lapsena vaimoksi tullut tyttö keskeyttää koulunkäynnin eikä yhteiskunta saa hänen koko potentiaaliaan käyttöön. Lisäksi lapsiavioliitot rikkovat tyttöjen ihmisoikeuksia monin tavoin.

Memoryn tyttären tilanne on toivottavasti jo parempi – lokakuussa 2014 YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi historiansa ensimmäisen lapsiavioliittoja koskevan päätöslauselman. Päätöslauselma määritteli lapsiavioliiton ihmisoikeusrikkomukseksi ja vaati maita säätämään lapsiavioliitot kieltävän lain. Malawi kielsi lapsiavioliitot helmikuussa nostamalla avioliiton ikärajan viidestätoista kahdeksaantoista vuoteen.

Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Pitkään juurtuneiden perinteiden muuttaminen vie aikaa. Ihmiset eivät välttämättä edes tiedä uudesta laista. Ei myöskään ole selvää, miten lakia käytännössä valvotaan – ja samalla joka päivä tyttöjen lapsuus katkeaa avioliittoon.

Väestöliitto on toiminut Malawin maaseudulla yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja kumppaneiden kanssa vuodesta 1998 lähtien. Viime vuosien päätavoitteena on ollut tyttöjen koulunkäynnin edistäminen ja seksuaalioikeuksien toteutuminen. Kouluissa on alettu antaa kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta ja samalla vahvistettu positiivisia roolimalleja naisista, jotka eivät ole vain vaimoja ja äitejä. Olennainen osa työtä on paikallisten yhteisöjen asenteiden muuttaminen tyttöjen koulunkäyntiä tukevaksi.

Väestöliitto on tehnyt työtä, jotta Memoryn tytär ja muut tytöt saisivat toteuttaa itseään, unelmoida, opiskella, tehdä itse omaa elämäänsä koskevat valinnat. Kehittää omaa yhteiskuntaansa ja samalla vaikuttaa koko maailman tulevaisuuteen. Väestöliitto on nähnyt kehitysyhteistyön tärkeäksi, koska Suomi on osa globaalia yhteisöä. Me olemme kaikki vastuussa toisistamme, kaikkien asiat vaikuttavat maailman tulevaisuuteen. Ja koska Suomi on yksi maailman rikkaimmista maista.

Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksen takia Väestöliiton työ Malawissa päättyy vuoden 2015 lopussa.

Allekirjoita vetoomuus kehitysyhteistyön puolesta osoitteessa http://pelastetaankehitysyhteistyo.fi/

Minun synnytykseni

Kun synnytin tytärtäni, olivat puitteet ylelliset: kokonainen synnytyshuone ilokaasuletkuineen, synnytysjakkaroineen ja -palloineen oli yksin minun! Kaksi ihanaa ja empaattista kätilöä tarkkaili synnytyksen etenemistä herkeämättä, ja kaikenmaailman laitteet rekisteröivät vauvani sykekäyriä. Lääkäri oli muutamassa minuutissa paikalla, kun jotain epänormaalia tapahtui. Saatoin itse keskittyä hengittämiseen (ja kovaääniseen sadatteluun ja huutoon). Myöhemmin omassa huoneessa sain apua tyhmiin kysymyksiini  napin painalluksella. Miksi tämä vauva päästää tällaista ääntä? Onko normaalia, että se yskii? Ainoa suuren suuri epäkohta kokemuksessani oli se, ettemme saaneet ensimmäisenä yönä perhehuonetta.

Työasiat tulivat äitiyslomani aikana mieleen äärimmäisen harvoin, mutta tuona ensimmäisenä yönä pienen ihmisen tuhinaa epäuskoisena kuunnellessani, näin mielessäni välähdyksiä Malawista.  Olin edellisenä vuonna käynyt ensimmäistä kertaa tutustumassa Väestöliiton tekemään työhön Malawin maaseudulla, jossa pienet terveyskeskukset ja aluesairaala saivat tukea rakennusten kohentamiseen ja henkilöstön osaamisen parantamiseen.

VauvatPölyisen ja kuoppaisen tien päästä löytyi Makanjiran kylä, jonka terveysasemalla synnytykset hoidettiin ilman kivunlievitystä ja muita lääkkeitä öljylampun valossa. Likaiset siivousrievut eivät vakuuttaneet perushygienian tasosta ja jos synnytyskomplikaatioita esiintyisi, olisi lähimpään sairaalaan koko päivän matka. Sielläkään ei välttämättä osattaisi auttaa.

75Alueen ihmiset olivat kuitenkin ylpeitä ja iloisia saatuaan terveyskeskukseen kaksi ammattitaitoista kätilöä Väestöliiton rakennettua henkilökunnalle asuintaloja. Hieman myöhemmin terveyskeskus vielä sähköistettiin ja odottaville äideille valmistui oma odotustalo, jonne he saattoivat tulla pitkien matkojen päästä odottamaan synnytyksen käynnistymistä.

Ajattelin tuona yönä malawilaisia äitejä ja sitä, miten kaukana ja kuitenkin lähellä meidän maailmamme tuntuivat olevan. Mietin, onko makanjiralaisessa sametinpehmeässä yössä, tähtitaivaan alla, samanlainen uusi äiti, joka ihmettelee epäuskoisena esikoisensa tuhinaa. Mietin, oliko juuri tuon äidin ja lapsen henki pelastunut uusien kätilöiden tai odotustalon ansiosta. Lähetin ajatukseni kauas maapallon toiselle puolelle ja toivoin kaikkea hyvää tuolle äidille.

Mitä Väestöliitto tekee Malawissa?

Kuvat: Thomas Hagström

Kesäunelma: miten kääriä hihat kehitysmaiden auttamiseksi

tytöt lipunmyynnissäKehitysmaat, tuo epämääräisen löyhä köyhien maiden joukko, jota aina autetaan liikaa tai liian vähän. Kehitysyhteistyön rahoituksesta, tavoista ja kohteista väännetään jatkuvasti kättä, ja mielipiteet lentävät laidasta laitaan. Kun kaikki tämä kuoritaan päältä pois, jää jäljelle se tosiasia, että Suomessa ja koko maailmassa on lukemattomia apua tarvitsevia ihmisiä sekä ihmisiä, jotka haluavat tavalla tai toisella auttaa muita.

Väestöliitossa on kohta jo 30 vuoden ajan tehty kehitysyhteistyötä, jolla on edistetty seksuaalioikeuksia ja -terveyttä. Tätä on tehty hankerahoitusten turvin. Kiitos ulkoasiainministeriö, EU ja säätiörahoitus! Mutta valtavan tärkeää tukea on saatu myös yksityisiltä henkilöiltä. Kiitos Kapua Malawi, Nepal ja Guatemala -ryhmät!

Viimeisimmän esimerkin ihmisten auttamishalusta saimme yllättäen kaksi viikkoa sitten. Kuulimme kolmesta tanssimisesta ja esiintymisestä pitävästä tytöstä, jotka olivat päättäneet kesälomallaan järjestää tanssiesityksen. Tämän esityksen tuoton he halusivat lahjoittaa Väestöliiton Malawin hankkeelle. Tytöt olivat kuulleet, kuinka vaikea tyttöjen asema Malawissa on ja kuinka hankala heidän on päästä kouluun.

Heiltä meni viikkoja esiintymislavan rakentamiseen sekä itse esityksen suunnitteluun, johon tuli kuulumaan tanssia, laulua ja sketsi. He harjoittelivat lähes joka päivä parin kuukauden ajan. Kutsuja jaettiin naapurustoon ja käsiohjelmaa laadittiin. Loppuun asti hiottujen valmistelujen jälkeen alkoi jännityskin jo nousta. Paikalle tuli pikkukylästä melkein parikymmentä ihmistä!

Tytöt kertoivat, että he haluavat oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikilla on oikeus käydä koulua ja jossa ketään ei kiusattaisi. Heistä on tärkeä auttaa niitä, joilla asiat eivät ole yhtä hyvin kuin meillä Suomessa. Kenties he järjestävät vielä uuden kesäesityksen ja mahdollisesti jopa talviesityksen.

varojen luovutus

Elokuisena kesäpäivänä tytöt lähtivät kohti pääkaupunkia luovuttamaan keräysvaransa. Väestöliitossa heitä oli vastassa kansainvälisten asioiden päällikkö Hellevi Hatunen ja allekirjoittanut. Tytöt saivat nähdä kuvia Malawin hankealueelta ja he kuulivat, kuinka Malawissa tehdään töitä muun muassa koulukiusaamisen ehkäisemiseksi.

Pienilläkin teoilla voi olla suuri merkitys. Tytöt saivat toteuttaa ideansa ja unelmansa. Vanhemmat, naapurit ja ystävät saivat ihanan kesäesityksen. Väestöliitto sai sydämellä annetun lahjoituksen hankkeelle. Itse taisin tirauttaa muutaman kyyneleen suloiset tytöt tavattuani…

Lue lisää Väestöliiton kansainvälisestä toiminnasta täältä.