Turvallinen abortti on seksuaalioikeus

Kansainvälistä turvallisen abortin päivää vietetään tänään, syyskuun 28. päivä. Päivän tarkoituksena on edistää turvallista ja laillista aborttia. Jokaisella naisella on oikeus päättää omasta kehostaan ilman painostusta. Jokaisella naisella on oikeus turvalliseen aborttiin. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan toteudu kaikkialla, sillä eri maissa on erilaisia käytäntöjä ja lakeja aborttiin liittyen. Sen vuoksi tarvitaan kansainvälistä huomiota naisten seksuaalioikeuksiin ja aborttioikeuteen. Oikeus turvalliseen aborttiin on seksuaalioikeus.

Vaarallinen abortti on raskauden keinotekoinen ja ennenaikainen keskeytys, joka suoritetaan turvattomissa olosuhteissa joko epäpätevästä henkilökunnasta tai tarvittavien välineiden ja hygienian puutteesta johtuen. Erilaiset esteet johtavat siihen, että naiset joutuvat turvautumaan vaaralliseen aborttiin. Näitä esteitä ovat esimerkiksi rajoittavat lait, palveluiden huono saatavuus, korkea hinta, stigma, terveydenhuollon ammattilaisten kieltäytyminen tai tarpeettomat vaatimukset, kuten pakolliset odotusajat tai kolmannen osapuolen suostumus.

Nyt vuosittain tehdään noin 21,6 miljoonaa vaarallista aborttia. Näistä 18,5 miljoonaa aborttia tapahtuu kehitysmaissa. Vuosittain 47 000 naista kuolee vaarallisen abortin seurauksena. Vaarallinen abortti on pääsyynä 13 prosenttiin äitiyskuolemista. Näihin lukuihin voidaan vaikuttaa mahdollistamalla laillinen ja turvallinen abortti.

Asenteet seksuaalioikeuksia kohtaan ovat muuttuneet entistä tiukemmiksi ja opposition määrä on kasvanut. Erityisesti presidentti Trumpin asettama Global Gag Rule vaikuttaa suoraan naisten aborttioikeuteen. Rahoituksen kieltäminen aborttia tukevilta järjestöiltä vähättelee yleisesti naisten seksuaalioikeuksia, mutta samalla ottaa vahvan kannan naisten oikeudesta aborttiin. Näillä toimilla ei vaikuteta siihen, että aborttien määrä laskisi vaan päinvastoin.

Suunnittelemattomia raskauksia ei vähennetä kieltämällä aborttipalvelut vaan tarjoamalla mahdollisuus perhesuunnitteluun ja ehkäisyyn. Guttmacher Instituutin mukaan mahdollistamalla kehittyvillä alueilla naisten pääsy ehkäisypalveluihin voidaan vähentää suunnittelemattomia raskauksia 75 prosentilla, joka tarkoittaisi 67 miljoonaa suunnittelematonta raskautta vähemmän.

Naisten seksuaalioikeudet eivät täyty mikäli naisten oikeus turvalliseen aborttiin ei toteudu. Jotta vaarallisilta aborteilta vältyttäisiin, tulisi tiedon ja ehkäisyvälineiden saatavuutta parantaa. Erityisen tärkeää olisi lisätä naisten tietämystä omista oikeuksistaan, jolloin he osaisivat vaatia asianmukaista hoitoa eivätkä joutuisi valitsemaan vaarallista aborttia.

Sinun tukeasi tarvitaan. Allekirjoita vetoomus siitä, että kaikilla naisilla Euroopassa tulee olla oikeus aborttiin. Vetoomus esitetään Euroopan parlamentissa Brysselissä 28. syyskuuta 2017.

 

Poikien valinta – tanssi vai yksin jääminen

dancing-156041_1280”Miten mä saan tyttöystävän?”. Soittaja on teini-ikäinen poika pienestä kaupungista. Hän opiskelee amiksessa metallipuolella. Vapaa-aika kuluu kavereiden kanssa autoja tuunatessa ja konsolipelien parissa. Koulussa omalla alalla ei tyttöjä ole ja baariinkaan ei vielä pääse!

Kuulemme Poikien Puhelimessa päivittäin, kuinka pojat pähkäilevät miten ja mistä he saisivat naisen.

Mutta mitä poika voi tehdä sydämensä kaipuun täyttämiseksi?

Suosittelemme aloittamaan uuden harrastuksen.

Vaikkapa tanssin.

”No en vittu varmana alota.” ”Ehämmä osaa tanssia!”. ”Homojen hommaa.” Kommentit eivät varsinaisesti yllätä.

Tanssiryhmään hakeutuminen voikin tuntua nololta. Kaveritkin tulevat varmasti kuittailemaan. Harrastusta emme kuitenkaan suosittele silkkaa ilkeyttämme. Päinvastoin.

Ei joka kaverista tule oman elämänsä Billy Elliotia, eikä ole tarkoituskaan. Päämäärä on toinen: Saada pojat kohtaamaan tyttöjä, edes jossain!

Tanssi on vain yksi esimerkki tavoista, joilla pojat voivat erottua edukseen ja saada kontaktia tyttöihin. Tanssitaitoisella kaverilla on enemmän vientiä, oli paikkana sitten yökerhon tanssilattia tai lavatanssit. Yhteiset kiinnostuksen aiheet tai yhteinen harrastus antavat jo paljon parempaa saumaa suhteen ylläpitämiselle kuin se, ettei keskenään olisi mitään yhdistävää tekijää.

Lisäksi, mitäpä tilanteessa on menetettävää? Hyvällä lykyllä voi löytää itselleen mieluisan harrastuksen ja sen ansiosta seurustelukumppaninkin. Samalla oppii tekemään valintoja muiden mielipiteistä piittaamatta ja kulkemaan omaa polkuaan. Menestys elämässä lienee parhaimpia tapoja näyttää pitkää nenää ivaajille. Se edellyttää yleensä riskien ottoa.

Tanssin pitäminen feminiinisenä harrastuksena on esimerkki haitallisten stereotypioiden ylläpitämisestä. Feminiinisyydessä sen kummemmin kuin tanssissakaan ei ole mitään pahaa. Joidenkin miehiselle itsetunnolle ne saattavat kuitenkin aiheuttaa kolauksen.

Poikien Puhelimessa teemme ruohonjuuritason vaikuttamistyötä asennekasvatuksen keinoin. Miespuolisina vastaajina voimme välittää monipuolista kuvaa siitä, mitä mies voi olla.

Keskustelemalla poikien kanssa arvoista ja asenteista voidaan laajentaa heidän kuvaansa ja käsitystään maailmasta sekä mitä voi omassa roolissaan tehdä. Näitä on hyvä pohdiskella ja sanoittaa ääneen. Miksi pojat kokevat ettei tiettyjä juttuja voi tehdä?

Usein ympäristö ja lähipiirissä vallitseva arvomaailma ohjailevat nuoren valintoja. Valinnat voidaan tehdä kyseenalaistamatta, pitäen niitä itsestäänselvyytenä.

Tanssin kaltaisilla esimerkeillä rohkaisemme laatikon ulkopuoliseen ajatteluun. Jos tuntuu että omien kuvioiden parista on mahdotonta löytää kumppania, on muutos kokeilemisen arvoinen asia. Mikäli tanssi ajatuksena kauhistuttaa, on elämä onneksi paljon monimuotoisempaa. Mikä ikinä se oma juttu onkaan, vain kokeilemalla asian voi selvittää. Sitä etsiessä ei kannata kuunnella muita, vaan omaa päätään.

Seksiringeistä ryhmäseksiin

imageSeksologian ammattilaiset ovat viikon verran kohisseet nuorten seksitavoista. Keskustelussa ovat nousseet esiin niin yläkoululaisten seksiringit kuin ryhmäseksikin ikään kuin nuorille tavallisina seksin muotoina.

Nuorista puhuminen yhtenäisenä ryhmänä on harhaanjohtavaa. Nuorisolain mukaan alle 29-vuotias on nuori, mutta myös esimurrosikäisistä puhutaan nuorina. Nuoruus on pitkä ajanjakso elämässä, joka sisältää monenlaisia ikä- ja kehitysvaiheita. Suureen joukkoon mahtuu aina myös monenlaisia kokemuksia ja tarinoita.

Nuoren seksuaalikehitykseen kuuluu seksuaalisen toiminnan eli seksin integroiminen vaiheittain osaksi itseä ja ihmissuhteita. Mitä vanhemmasta nuoresta on kyse, sitä enemmän hänellä on todennäköisesti valmiuksia kokeilla ja toteuttaa seksuaalisuuttaan haluamallaan tavalla. Jatkuvan seksuaalikasvatuksen turvin nuori osaa ottaa seksuaalisen toiminnan turvallisella tavalla osaksi itseään.

Kuinkahan moni yläkouluikäinen nuori tunnistaa itsensä hurjasta seksivillityksestä? Kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. luokkalaisista n. 70 % ei ole kokenut yhdyntäseksiä. 17-vuotiaista yhdynnän on kokenut noin puolet ikäluokasta. Sen sijaan hyväilyseksi ja suudelmat ovat seksin tapoja, joita myös yläkouluikäiset ovat kokeneet.

Nuorilla on oikeus seksuaaliseen nautintoon. Silloin vanhempien ja ammattilaisten tehtäväksi jää ajantasaisen tiedon, tuen ja näkökulmien tarjoaminen nuorelle, jotta hänellä olisi keinoja oman nautinnon, terveyden sekä hyvinvoinnin tueksi ja ylläpitämiseksi. Nuorille tulisi olla tarjolla myös palveluja, joihin heidän olisi helppoa hakeutua apua tarvitessaan.

On aivan selvää, että myös seksuaalisuuden osalta syntyy erilaisia ilmiöitä, joista olemme viikon varrella lukeneet. Kun aikuisella herää huoli nuoresta ja tämän hyvinvoinnista, hänen tulee auttaa nuorta asianmukaisella tavalla. Nuori toivoo aikuiselta tukea, lohdutusta ja hyväksytyksi tulemista – varsinkin, jos asiat eivät ole menneet ihan putkeen.

Nuorten luottamuksen saavuttaminen on merkittävää seksuaalikasvatuksen ja nuorten tavoittamisen näkökulmasta. Heidän leimaamisensa ja ilmiöiden kauhistelu julkisessa keskustelussa lisäävät luultavasti nuorten negatiivisia asenteita ja käsityksiä aikuisten tarjoamista tiedosta ja palveluista, jotka ovat itsenäistymispyrkimysten vuoksi muutenkin kyseenalaistettuina.

Mieleeni heräsikin kysymys, miltähän viime päivien keskustelu kuulostaa epävarman ja itseään etsivän yläkoululaisen korvissa?

Kuva: Ainoa Graphic Design/ ainoa.fi

Omatunnosta ja abortista

shutterstock_113775370Kansalaisaloite omatunnonvapauden lisäämisestä raskauden keskeytyslakiin luovutettiin eduskunnalle. Väestöliitto ilmoitti vastustavansa lain muuttamista. Saimme runsaasti palautetta, joista valtaosa oli kannustavaa – näin erityisesti Väestöliiton some-kanavilla. Muutama verkkolehti uutisoi asiasta ja myös keskustelupalstoille ilmestyi runsaasti kommentteja. Keskustelu on parhaimmillaan asioita eteenpäin vievää, joten jatketaan sitä tässä.

”Voi hyvänen aika tuota Väestöliittoa […] Kehtaavat julkisesti haistattaa pitkät lääkärinvalalle.”  Vapaaehtoiset Hippokrateen tai Florence Nightingalen –valat eivät ole lain asemassa. Ne eivät oikeuta lakisääteisestä toiminnasta kieltäytymiseen.

”Väestöliitto siis haluaa pakottaa lääkärit toimimaan vastoin lääkärin etiikkaa ja tappamaan kehitysvaiheessa olevia ihmisiä.” Suomen Lääkäriliiton Lääkärin etiikka –julkaisussa (7. painos, 2013) todetaan seuraavaa: ”Lääkärillä on oikeus toimia vakaumuksensa mukaisesti, mutta tämä ei kuitenkaan saa vaarantaa potilaan oikeutta saada tarvitsemaansa hoitoa, ehkäisyä tai raskauden keskeytystä.” Työpaikkakohtaisin järjestelyin voidaan siis siirtää yksittäisten työntekijöiden tehtäviä toiselle, mutta potilaan oikeus saada palveluita on ensisijainen. Jos ammattihenkilön kieltäytyminen aiheuttaa potilaalle ongelmia, ei kieltäytymistä voida sallia.

”Sitäpaitsi ei kai Väestöliitossa oikeasti kuvitella että lakimuutoksen jälkeen ei ainuttakaan lääkäriä löytyisi läänistä joka olisi valmis suorittamaan abortteja? Eikö tällainen pelko ole epärealistinen.” Tämä on täysin realistinen pelko. Italiassa vastaava lainmuutos aiheutti sen, että 70 % gynekologeista kieltäytyy suoristamasta raskauden keskeytyksiä. Itävallassa on maakuntia, joissa keskeytyksen saaminen on vaikeaa. Suomi on pitkien etäisyyksien maa. Pohjois-Suomessa terveysasemien välimatka voi olla useita kymmeniä kilometrejä ja varsinkin lomakausina lääkärimiehitys kunnissa on niukka. Toteutuessaan lakimuutos voi johtaa siihen, että aborttia hakevat naiset ja pariskunnat ovat eriarvoisessa asemassa asuinpaikkakunnasta ja varallisuudesta riippuen.

”Kätilöitä on työkyvyttömyyseläkkeellä sen vuoksi että ovat joutuneet aborttia tekemään.” Lääkärit ja hoitoalan työntekijät kohtaavat psyykkisesti kuormittavia tilanteita. On inhimillistä väsyä kohdatessaan surua, sairautta, kuolemaa tai omista arvoista ja perusperiaatteista poikkeavia ratkaisua ja elämänvalintoja. Onneksi työnohjaukset, mentorointi, tutorointi ja työterveydenhuollon palvelut auttavat omien tunteiden hallinnassa ja ammatillisessa kasvussa. Niin kätilön kuin lääkärin työtehtävistä löytyy sellaisia, joissa aborttia ei tarvitse joutua kohtaamaan.

”Väestöliitto kannattaa siis abortteja, elävän ihmisalun surmaamista, ja näin väestön kasvun estämistä!”  Väestöliitto kannattaa seksuaalioikeuksia, perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, joihin kuuluu ihmisen oikeus päättää perheenperustamisesta, lasten saamisesta, kuten ylipäätään seksin harrastamisesta, parisuhteesta tai ehkäisyn käytöstä. Turvallisen abortin saaminen sisältyy globaaleihin seksuaalioikeuksiin.

Lääkärin tai hoitajan työssä jaksamista voi helpottaa viisaan työkaverini toteamus ”Sinä vain joudut kuulemaan sen, minkä he ovat joutuneet kokemaan”. Aborttipäätös on yksi ihmiselämän vaikeimpia. Aborttiprosessissa oleva kaipaa rinnalleen kanssakulkijaa, ei torjuntaa. Syyllisyyttä he kantavat aivan riittävästi, sitä ei ole tarpeen lisätä.

Mikä on terveysalalla työskentelevän ensisijainen tehtävä? Potilaan laadukas hoito, potilaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä arvostava ja lempeä kohtaaminen pitävät minun omatuntoni puhtaana.

Kursiivilla suorat lainaukset Turun Sanomien verkkolehden keskusteluista. Tekstejä on siistitty julkaisukelposiksi.

Onni

shutterstock_187940753Valitsin junaan työmatkalukemiseksi täysin väärän kirjan, kun nappasin kirjaston hyllystä mukaani Johanna Ervastin kirjoittaman kirjan Jäähyväiset Einolle (Tammi 2008). Kirja kertoo äidin silmin lapsen yllättävästä, vakavasta sairastumisesta ja hitaasta kuihtumisesta pois.

Jouduin aina muutaman sivun luettuani sulkemaan kirjan, kun sen tunnelma junassa tuntui tulevan liian lähelle. Huomasin myös pohtivani sitä, haluanko edes lukea kirjaa eteenpäin, tiedostaen samalla tällaisen kohtalon mahdollisuuden. Muuttaisiko kirja ajatustani omista lapsistani tai minusta itsestäni?

Oman lapsen syntymän myötä elämään astuu huikea onni ja sen kääntöpuolella karmiva kauhu tämän onnen menettämisestä. Mitä voin tehdä estääkseni tämän menetyksen? Voinko ennakoida tarpeeksi ja hallita näin vastaan tulevia käänteitä? Saanko oman onneni pysymään itselläni, puristamalla sitä lujasti sylissäni? Antamalla elämän olen alkanut pelätä sitä.

Esikoiseni syntymän jälkeen ymmärsin kirkkaasti, että oli minun vastuullani pitää tämä nyytti hengissä. Paljonko on riittävästi ravintoa, unta tai ulkoilua? Mitä tuo itku tarkoittaa ja hengittäähän se nyt varmasti? Rutiinit auttoivat epävarmuuden sietämistä ja hengissä selvisimme molemmat tähän päivään asti.

Kuka osaa kertoa minulle huomisesta?  Kun yhteistä taivalta kertyy enemmän, käykö sen menettämisen hetki sitä raskaammaksi? Pelkäänkö vain sitä, mitä en tunne? Vai enkö halua myöntää omia rajallisia keinojani elämän hallitsemisessa? Onko onni sitä syvempää, kun sen tietää varmasti jossain vaiheessa päättyvän?

Ervast vastaa kysymyksiini kirjansa sivulla: Vasta sitten kun oma lapsi sairastuu kuolemanvakavasti, tietää, mitä se on ja miltä se tuntuu. Ja onneksi on niin. Elämää ei voisi elää, jos kykenisi elämään todeksi näin rankkoja tunnekokemuksia toisten ihmisten kautta. On hyvä, että salaisuus ei avaudu ennen kuin se tulee omalle kohdalle.

Onnen menetys on yhtä suuri salaisuus kuin sen saavuttaminenkin. Sitä ei voi väkisin itselle rakentaa, eikä sitä voi väkisin itsellä pitää. Tähän minun on tyydyttävä, tässä menee voimieni raja. Ja niin on lopulta hyvä.

Seksuaalinen nautinto on tärkeä osa elämää

Seksuaalisuudessa ja seksissä ei ole kyse vain yhdynnästä tai orgasmista, vaan syvästä aistinautinnosta. Toisen tai oman itsensä lähellä oleminen, on osa seksuaalisuutta ja erotiikkaa. Ratkaisevaa on se, miten jokainen meistä mieltää oman seksuaalisuutensa ja sen tärkeyden omassa elämässä. Nautinnon mahdollisuudet ovat rajattomat, elät sitten yksin tai yhdessä toisen kanssa, seurustelet tai tapailet kumppaniasi. Yksineläjän seksuaalisuus voi olla juuri sitä parasta, saa itse päättä milloin, missä ja mitä haluaa. Hyvä suhde omaan seksuaalisuuteen antaa ihmiselle voimavaroja ja ylläpitää omanarvontunnetta. Kuinka vanhaksi sitä oikein pitää elää, että saa itse päättää vapaasti omasta tavasta nauttia seksuaalisuudesta ja seksistä?

Miten käy yksilön omien arvojen tabujen murtuessa? Muutos on mahdollisuus, mutta se vaatii myös arvokeskustelua ainakin oman itsen kanssa. Tarvitaan myös tietoa, mutta ikääntymisen vaikutuksia seksielämään löytyy huonosti asiallista materiaalia.
Keskustelu ja asennemuutos auttavat seksuaalisuuteen liittyvien vaikeidenkin asioiden käsittelyä. Tabujen ympärille kietoutunut, usein kielteinen ilmapiiri, on väistymässä. Seksuaalinen kaltoinkohtelu ja koettu seksuaalinen väkivalta ovat tänä päivänä kipeä puheenaihe myös ikäihmisten kanssa.

Väestöliitton senioriklinikka tarjoaa seksuaaliterveyteen liittyviä palveluja ikääntyville ihmisille. Seksuaalisuuteen tai seksiin liittyvää ongelmaa ei tarvitse olla vastaanotolle hakeutumisen syynä. Palveluihin voi hakeutua myös keskustelemaan mistä tahansa mieltä askarruttavasta asiasta, aina ei tarvitse olla varsinaista ongelmaa.

Väestöliitto on myös julkaissut vuonna 2011 Kosketuksen kaipuu – kirjan kypsän iän seksuaalisuudesta. Kirja avaa uusia näkökulmia kypsän iän seksuaalisuuteen.

Seksuaalisuuden suloa ja seksin säpinää kaikesta huolimatta

Sairauksilla, niiden lääkehoidoilla ja leikkauksilla seuraamuksineen on usein merkitystä seksiin liittyvissä toiminnallisissa häiriöissä. Toisaalta seksuaalisuuden ja seksin alueilla tietoisilla tai tiedostamattomilla asenteilla on myös merkitystä ja usein rajoittavampi vaikutus kuin kehossa tapahtuvilla muutoksilla.

Asenteiden muuttaminen vaatii muutosta kolmella tasolla: tiedon, tunteen ja toiminnan tasolla. Ihminen voi itse vaikuttaa siihen tukahduttaako hän seksuaaliset tarpeensa ennen aikojaan, vai pyrkiikö hän jollakin tavalla tyydyttämään ne.

Keho rapistuu ja tahti hidastuu. Seksuaalista halua saattaa joutua houkuttelemaan esille, kiihottuminen ja laukeaminen vaativat aikaa. Ihon ja genitaalien tuntokaan ei välttämättä ole enää entisensä.

Erilaiset sairaudet ja limakalvojen kuivuminen voivat aiheuttaa naisille yhdyntäkipuja. Ne taas aiheuttavat haluttomuutta sekä kiihottumiseen ja orgasmin kokemiseen ongelmia. Onneksi apteekin käsikaupasta saatavat miedot paikallishoitovalmisteet ratkaisevat ongelman liukuvoiteiden ohella.

Miesten yleisin toiminnallinen häiriö, erektiohäiriö on nykykäsityksen mukaan sydänverisuonisairaus kunnes toisin todistetaan. Terveydenhuollossa erektio-ongelmista puhuva mies tuleekin tutkia huolella ennen lääkitysten aloittamista. Taustalla saattaa olla esimerkiksi diabetes, verenpainetauti tai eturauhasen liikakasvu. Sopivan lääkityksen löytyessä ja tilanteen tasaantuessa ongelmat yleensä häviävät tai lievenevät.
Erilaiset syövät ja niihin liittyvät hoidot, voivat vaikutta käsitykseen omasta naisellisuudesta ja miehisyydestä sekä vaikeuttaa oman kehon hyväksymistä. Omat kielteiset asenteet voivat silloin johtaa jopa kumppanin tuen torjumiseen.

Masennus voi aiheuttaa seksuaalisen kiinnostuksen hiipumisen ja mielihyvän kokemisen katoamisen. Masennuslääkkeet vähentävät halua, toisaalta masennuksesta toipumisen merkkinä kiinnostus ja nauttimiskyky viriävät uudelleen. Krooniset kivut vievät mielen alakuloiseksi ja lääkitykset vaikuttavat epäedullisesti seksuaalireaktioihin.

Monissa sairauksissa tai niiden jälkitiloissa menetetyn tai muuttuneen toiminnon tilalle on löydettävissä uusia asentoja ja kosketustapoja. Seksin sujumiseen on olemassa myös apuvälineitä. Mielikuvitus ja mielikuvat toimivat hyvänä apuna.

Lue lisää aiheesta Kosketuksen kaipuu – kypsän iän seksuaalisuus