About Tarja Santalahti

Seksologian johtava asiantuntija Seksuaaliterveysklinikka Väestöliitto

Miten olet huolehtinut kiihottumisestasi?

Oman itsen ja toisen kiihottaminen seksuaalisesti on kuin kehittäisi keittotaitoja. Kiihottuminen ja kiihottaminen luovat uutta ja kiinnostavaa tietoa mistä ja millaisesta nautinnontuottamisesta itse pidät ja kumppanisi pitää. Seksuaalisen halun syntyessä ja halua herätellessä, kiihottuminen tapahtuu hyvin yksilöllisesti. Kiihottumiseen kannattaa kuitenkin paneutua huolellisuudella. Kiihottuminen on sekä tunne- että mielentila ja toisinaan järki sumenee sen edessä.

Kiihottumista tarvitaan seksuaaliseen toimintakykyyn esimerkiksi erektioon ja emättimen kostumiseen. Ilman kiihottumista seksiin ryhdytään usein vain halusta miellyttää toista. Kiihottumisen ei tarvitse, eikä aina voikaan johtaa seksuaaliseen tekoon, siitä voi jäädä vain nauttimaan ihan sellaisenaan.

Parisuhteen seksuaalisuudessa on kyse vuorovaikutuksesta, jossa molemmilla voi olla ajoittain ongelmia kiihottumisessa – eihän ruokahalukaan aina herää heti, kun ruokaa on tarjolla. Seksuaalinen kiihottuminen on monitasoinen tapahtuma ja näin ollen se on myös herkkä häiriöille. Kiihottumiseen liittyvät ongelmat ovat yleistyneet vastaanotolle hakeutumisen syynä sekä myös tutkimusten mukaan. Seksuaalisen haluttomuuden takaa voi löytyä häiriö kiihottumisessa.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että kiinnostus ja halu läheisyyteen edistävät monella tasolla kontaktin ottamista toista kohtaan. Läheisyyden kokemuksen myötä tulee tietoiseksi myös seksuaalisista ärsykkeistä ja on valmis vastaanottamaan niitä sekä kiihottumaan niistä. Nautintoon pyrkiminen ja keittotaitojen kehittäminen avaavat osaltaan mahdollisuuden orgasmiin. Näitä taitoja voi opetella yksin ja yhdessä toisen kanssa.

Hyvä ja aito tunne toista kohtaan, nautinto ja kiihottuminen sekä mahdollisuus orgasmiin tukevat seksuaalista itsetuntoa.Oma ja toisen aktiivinen seksuaalinen stimulaatio on tärkeää. Monipuoliset rakastelutavat, fantasiat sekä asenne seksiin ja sen arvostaminen ovat monelle juuri niitä osia seksissä, jotka ylläpitävät seksuaalista ruokahalua.

Hyvässä suhteessa koemme syvällisesti tunteiden jakamista toisen kanssa. Saamme huolenpitoa, vahvistusta ja tukea olla oma itsemme. Koemme olevamme seksuaalisesti haluttuja ja haluavamme myös toista. Saamme ja annamme seksuaalista nautintoa kiihottuen ja kiihottumalla. Nämä kokemukset ovat erityisiä siksi, että koemme ne turvallisina, ne antavat erityistä merkitystä elämälle ja omalle seksuaaliselle identiteetillemme.

Ikääntyminen: seksuaalivähemmistöjen suuri tuntematon?

Keskustelu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ikääntymisestä ja siihen mahdollisesti liittyvistä ongelmista on vasta aluillaan. Nuoret vähemmistöjen edustajat näkyvät kulttuurissamme, ikääntyneet ovat jääneet näkyvyyden ulkopuolelle.

Muutos on kuitenkin tulossa, sillä 1960- ja 1970- lukujen lesbo- ja homoliikkeiden aktivistit peräävät heille kuuluvia oikeuksia. Aktiivisen otteen ovat ottaneet Seta ry, Mummolaakso ry ja Suomen karhut ry. He ovat tehneet katsauksen kansainväliseen tutkimusmateriaaliin, erityisesti palvelujen tarpeista. Suomessa tutkimusta ikääntyvien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tarpeita ei ole juurikaan tehty.

Teki ikääntyvä homo mitä tahansa, siinä on aina jonkun mielestä jotain outoa.
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhteiskunnallinen asema on kohentunut huomattavasti, mutta ennakkoluulot ja syrjintä eivät ole kadonneet. Lisäksi heitä kohtaan harjoitetaan ikäsyrjintää.

Yhtäältä tutkimukset antavat tiedon, että osa varttuneista homoista ja lesboista on tyytyväisiä elämäänsä ja elävät hyvin tasapainoista elämää – jopa tyytyväisempää kuin muut ikäluokkansa ihmiset. Toisaalta yksinäisyyden tunne voi olla pahempi kuin vastaavan ikäisillä heteroilla. Vähemmistöön kuuluvat saattavat olla muita riippuvaisempia julkisista hoitopalveluista, koska heillä ei välttämättä ole lapsia tai nuorempia omaisia.

Mummolaakso ry:n yhtenä tavoitteena on edistää lesbojen ja bi-naisten keskinäistä yhteisvastuullisuutta ja huolenpitoa. Tavoitteena on kauan ollut perustaa oma vanhainkoti, jossa tarjotaan omasta identiteetistä lähtevä vaihtoehto perinteiselle vanhustenhuollolle. Tavoitteen taustalla on huoli ja pelko syrjinnästä, leimaamisesta ja häirinnästä muiden asukkaiden ja hoitohenkilökunnan taholta.

Ihmisen yksilöllisten ja yhteisöllisten tarpeiden huomioiminen pitäisi olla itsestään selvyys.
Jäänkin odottamaan mainoksia sateenkaariväen päivätansseista sekä kuntoutuskylpylöiden viikonlopputarjouksista seksuaali – ja sukupuolivähemmistöön kuuluville.

Kosketuksen kaipuu – kypsän iän seksuaalisuus

Sari Irni ja Jan Wickman: Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, vanheneminen ja palveluntarpeet. Seta-julkaisuja 20.

Ikä tuo mukanaan viisautta myös seksiin liittyvissä asioissa

Rakkaus ja halu rakastaa, ehkäpä myös rakastella eivät häviä iän myötä, pikemminkin päinvastoin. On tärkeää kokea olevansa edelleen haluttu. Aikaa löytyy, jos niin haluaa, myös omiin tai yhteisiin seksuaalisiin löytöretkiin. Toki iän tuomat muutokset vaikkapa terveydentilassa pitää huomioida, mutta mahdollisuus seksuaaliseen nautintoon on olemassa.

Kypsäniän rakkaus laittaa tunteet liikkeelle ja läikkymään myös halun osalta. Kiihottuminen saattaa hidastua ja orgasmi intensiteetti laskea. Toisaalta ei ole kiire orgasmin kokeminen saattaa myös helpottua. Epäonnistuminen ei ole enää katastrofi, vaan siihen voi suhtautua hyväksyvällä huumorillakin. ”Sinnepäin” seksikin tuntuu hyvältä. Nuoruuden estoista on ehkä päästy yli, kilpailla ei tarvitse enää kenenkään kanssa ja asiat, jotka tuottavat nautinto uskalletaan ilmaista.

Seksuaalisuus ja seksi ovat tärkeitä asioita ihmisen elämässä vaikka ikää jo olisikin. Seksuaalisuus on tarkoitettu iloksi ja virkistykseksi tässä uskomattoman ihanassa nautinnon maailmassa. Siihen ei ole merkitty yläikärajaa tai parasta ennen päivämäärää.

Lue lisää aiheesta Kosketuksen kaipuu – kypsän iän seksuaalisuus

Senioriklinikka

Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisyyttä

Oman seksuaalisuuden kokemus arvokkaana on ensiarvoisen tärkeä osa onnellisuutta. Seksuaalisen halun puute näyttää johtavan oman arvostuksen laskemiseen ja muuten onnellisen elämän muuttumiseen tietyltä osalta onnettomaksi ja surulliseksi. Ihmisillä on tietoinen kaipuu tyydytystä tuottavaan seksiin.

Hyvä kumppani ei aina ole se, joka loppumattomasti jaksaa ymmärtää. Hän on sellainen, joka kannustaa etsimään halua ja arvostaa, silloinkin, kun kumppani on oman halunsa hukannut. Terve itsekkyys on tärkeää seksissä. Joka osaa huolehtia omasta nautinnosta sekä toivoa ja pyytää, on valmis myös antamaan nautintoa toiselle. Seksiin tarvitaan myös seksitaitoja ja niitä voi opetella yksin ja yhdessä.

Suhtautuminen itseen kannattaa olla rakastava. Silloin voi antaa itsestään myös toiselle. On tärkeää arvostaa omaa kehoaan ja seksuaalisuuttaan sellaisenaan. Matka omaan seksuaalisuuteen, omien rajojen määrittäminen ja omien halujensa ja toiveidensa tunnistaminen ovat tärkeä osa seksuaalista hyvinvointia.

Nautinnolliseen seksielämään kuuluvat antamisen ja antautumisen ilo sekä leikkimieli. Seksuaalisen onnellisuuden kaksi tekijää ovat oman halun tunne ja tunne kumppanin halukkuudesta. Hyvässä seksissä ei ole kyse ainoastaan fyysisestä nautinnosta, vaan myös tunnenautinnosta – voi ja uskaltaa heittäytyä nautintoon yhdessä kumppaninsa kanssa ja saada mielihyvää itselleen myös kumppanin nautinnosta.

Parhaimmillaan hyvästä parisuhteesta ja seksistä muodostuu positiivisuuden kehä, jossa kunnioittaminen, arvostus ja myötätunto ovat molemmille tärkeitä.

Aina seksi kumppanin kanssa ei kuitenkaan maistu, eikä toisen into seksiin tartu. Tällöin ei kannata esittää kumppanilleen tekosyitä, vaan kertoa avoimesti, että juuri nyt ei halua harrastaa seksiä tai olla yhdynnässä. Omaan haluun voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten stressi, raskas työtilanne tai vaikkapa taloudelliset huolet.

Opettele ilmaisemaan, mitä haluat juuri tällä hetkellä, tässä rakastelutilanteessa. Kosketa rakastavasti, intohimoisesti ja kutsuvasti. Leiki, sillä rakastelu on aikuisen ihmisen parasta leikkiä. Luota siihen, että annat arvokkainta kumppanillesi: itsesi ja kiihottumisesi lämmön. Sekä kumppanisi että sinä itse olette sen arvoisia.

Lisää aiheesta seksi

Ihminen on seksuaalinen olento kohdusta hamaan vanhuuteen

Kolmanteen ikävaiheeseen on nyt tungosta. Tämä, nyt eläkkeelle siirtyvä sukupolvi, on ensimmäinen, joka on elänyt seksuaalisesti vapaammassa ilmapiirissä. Heillä on myös ollut mahdollisuus  tehokkaaseen raskauden ehkäisyyn.

Ikääntyneet ihmiset kokevat itsensä keskimäärin terveemmiksi kuin samanikäiset 70-luvulla. He jäävät eläkkeelle entistä terveempinä, itsestään huolta pitävinä ja aktiivisina.
Myytit epäseksuaalisista ikäihmisistä murtuvat todisteiden puutteessa.

Kiinnostus seksiin tuntuu säilyvän, vaikka ikää tuleekin. Seksi ei ole enää häpeällistä ja seksuaalinen nautinto saattaa lisääntyä iän myötä. Seksuaalisuuden ja seksin merkitys ja sen toteuttamistavat voivat muuttua vuosien karttuessa, mutta vanheneminen sinänsä ei määritä ihmisen seksuaalisuutta.

Naisilla seksuaalinen halukkuus säilyy aiempien myönteisten kokemusten ja seksuaalimyönteisen asenteen ansiosta. Miehillä taas fyysisen suorituskyvyn säilyminen ylläpitää seksuaalista kiinnostusta. Nuorina seksuaalisesti aktiiviset ovat aktiivisia myös ikääntyneinä.

Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa.

Vaikka ikääntyneet tutkimusten mukaan kokevat parisuhteissaan onnellisuutta ja tyytyväisyyttä, silti niin miehet kuin naisetkin kaipaisivat seksikertoja useammin.
Asenneilmapiirin vapautumisesta kertoo se, että niin miehillä kuin naisillakin seksiä korvaavana mielihyvän lähteenä toimii enenevässä määrin itsetyydytys, johon aiempina vuosikymmeninä on suhtauduttu varsin torjuvasti.

Väestöliiton Senioriklinikka

Kosketuksen kaipuu – kypsän iän seksuaalisuus

Vaihteleva seksuaalinen halu

Seksuaalisen halun puutetta ei tulisi lähestyä ongelmana. Haluttomuus on tilanne, jolloin seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvät vaikeuden kuuluvat ihmisen tai parin henkiseen kasvuun. Itsensä kehittämiseen liittyy aina epämukavuutta. Emotionaalisesti sitoutuneet suhteet ovat henkisen kasvun mahdollisuuksia.

Ongelma saattaa löytyä kaikkien viestien sietämisestä, viestinnän puutteen sijasta. Ei riitä, että opimme ilmaisemaan tunteita, vaan niitä pitää myös oppia sietämään. Konflikti on tärkeää, jotta jotakin lähtee liikkeelle.

Kaikista asioista puhuminen on suhteen luottamuksen perusta

Molemmilla on tasavertainen vastuu vaikeiden asioiden esille ottamisessa. Puhumattomuus johtaa siihen, että ei enää tunneta toisiaan. Tällöin parisuhde kehittyy helposti kaverisuhteeksi, jossa eletään saman katon alla ja logistiikka pelaa, mutta turhaudutaan. Tilanne tiedostetaan, mutta ei kyetä muuttamaan etäisyyttä läheisyydeksi. Lopputuloksena on myös seksuaalisen halun puute.

Läheisyys, intiimiys ja seksi ovat asioita, jotka parisuhteessa ovat molempien vastuulla. Kummankin tulee panostaa seksuaalisuuden toimivuuteen, huolehtia sen ylläpidosta ja ilmaista sen tärkeyttä. Ennen kaikkea tulee ilmaista omia tarpeitaan ja uskaltaa pyytää monta kertaa toiselta sitä, mikä itsestä tuntuu hyvältä.

Tilanne ei muutu, jos sitä ei muuteta

Varsinkin suhteen alussa, halutaan rakastella samaan tahtiin ja usein. Myöhemmin, arjen koittaessa, kummankin erilaiset seksihalut tulevat paremmin näkyviin. Seksin kautta kysytään monia asioita: tulenko hyväksytyksi, huomaatko minut, haluatko minua, olenko sinulle tärkeä ja ainutlaatuinen, rakastatko minua? Läheisyyden ja etäisyyden säätely suhteessa on haaste.

Puolisoiden erilaiset elämäntilanteet, mielialojen vaihtelu, erilaiset tunnetilat sekä ilot ja surut, vaikuttavat seksuaaliseen haluun. On täysin normaalia, että välillä seksielämä on enemmän ja välillä vähemmän tyydyttävää. Monet parit voivat elää ihan hyvän elämän vähäiselläkin seksillä, jos se sopii molemmille.

Henkilökohtaiset eroavuudet vaativat osapuolilta kompromisseja, joustavuutta, halua ja keinoja ratkaista ne molemmille myönteisellä tavalla. Molemmille on tärkeää kokea, että pystyy itse vaikuttamaan tilanteessa ja tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Seksuaalisuus ja seksi lujittavat parisuhdetta ja tekevät siitä erityisen.

Seksuaalinen haluttomuus

Rakkauden kieli

Onko puhuminen ratkaisu parempaan seksiin?

Todennäköisesti kyllä. Ihmisten välisessä kommunikaatiossa puhuminen on tärkeää. Seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ei aina löydy luontevaa tapaa puhua, toisaalta FinnSex -tutkimuksen mukaan 87 % kokee puhumisen sujuvan hyvin.

Alussa jokainen hipaisu ja teko tuntuvat kiihottavilta ja seksielämä on vilkasta ja kihelmöivää. Kun alun huuma haihtuu, kummankin tarpeiden huomioiminen ja yhteen sovittaminen, siis kommunikaatio, ylläpitää hyvää seksiä. Kommunikoiden viestitetään omia tarpeita ja selvitetään mahdollisia ristiriitoja.

Onko niin, että siellä missä seksiä eniten tehdään, siellä siitä vähiten puhutaan?
Makuuhuoneesta kuuluu enemmän puhinaa ja voihketta. Seksissä läheisyys on maksimaalista. Silloin on mahdollista lukea tai kuulla koko kehoa ja sen viestejä. Käden siirtäminen paikasta toiseen, lähemmäs tai poispäin, kääntymiset sekä äännähdykset ja ilmeet puhuvat hyvinkin selkeää kieltään. Toiset ovat tällaiselle kommunikaatiolle herkempiä kuin toiset, mutta oppiminen on kaikille mahdollista.

Suuri osa ihmisistä pärjää kehonkielellä mainiosti, eikä heitä ole syytä pakottaa puhumaan. Kosketuksella voi oppia kertomaan paljon ja olemaan levollisesti läsnä. Jos seksi ei kumpua omista tarpeista, eikä se ole oman näköistä, se alkaa pian tympäännyttää.

Seksissä jokaisen tulisi olla sinut itsensä kanssa. Jos kaipaa läheisyyttä ja syliä, mutta ei ole valmis eikä halukas yhdyntään, on velvollisuus itseä kohtaan sanoa ei. Seksi ei ole pelkkä teko, jonka voi tehdä yhtä hyvin haluten kuin vastentahtoisesti. Ikävistä kokemuksista kasautuu vastenmielisyyttä ja seksuaalisen itsetunnon laskua.

On tärkeää arvioida kumppanin tunteita, tuntemuksia ja tarpeita. Tavallisesti se tapahtuu lähestymällä, katsomalla, koskettamalla ja olemalla vastaanottava kumppanin viesteille. Tätä on tehtävä jokaisessa läheisyyden vaiheessa. Seksissä on kyse nautinnosta, omasta rohkeudesta ja halusta sekä riittävän turvallisesta tilanteesta antaa toiselle oma itsensä. Ei odoteta eikä oleteta mitään. Luotetaan siihen, että pystyy kuuntelemaan ja katselemaan ja oppimaan keholla. Ollaan läsnä kiireettä ja vailla vaatimuksia.

Seksuaalinen läheisyys on näin vailla orgasmi- ja laukeamispakkoa sekä mekaanista suorittamista. Se on ikuista tutkimusmatkailua, oman ja toisen halun nostattamista. Sitä ei voi tietää kysymättä, mutta kysyä voi myös kosketuksella.

Tietoa seksuaalisuudesta