Seksuaalikasvatusta ja seksuaaliterveyspalveluja tarvitaan

_DSC8470Suomalaisten seksuaaliterveyskasvatuksessa on onnistunuttu 1990-luvun laman jälkeisten virheiden jälkeen hyvin. Hyvää opetusta saavat nuoret kykenevät ottamaan vastuun seksuaalisuudestaan, mikä näkyy alhaisina aborttien ja sukupuolitautien lukuina. Seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät ovat myös rikosuhritutkimusten mukaan laskussa. Tulevan vaalikauden haasteet tulevat liittymään paitsi palveluiden ja opetuksen ylläpitoon myös nuorten seksuaalisuutta koskevien käsitysten ja asenteiden kasvattamiseen.

Suomalaisnuoret joutuvat ottamaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista selvää jo varhaisessa vaiheessa. Opetusjärjestelmämme kykenee ehkä kertomaan heille murrosiästä ja lisääntymisbiologiasta, mutta seksi, seurustelu ja seksuaalisuuden moninaisuus ovat asioita, joita he joutuvat miettimään ilman aikuisten apua. Tämä johtaa paitsi väärinkäsityksiin ja haitallisenkin tiedon saamiseen myös kiusaamiseen, vihamielisiin asenteisiin ja epävarmuuteen. Murrosiän eri vaiheissa olevia pilkataan. Muita kuin heteroseksuaaleja kiusataan. Ihmissuhteita ei kyetä hoitamaan edes puoliasiallisesti. Ehkäisyä ei uskalleta laittaa kuntoon, koska kukaan ei ole sanonut, että sitä saa vaatia.

Nämä ovat kaikki asioita, joihin voisimme vaikuttaa ikäkauteen sopivalla seksuaalikasvatuksella. Muutokset ovat pieniä, mutta niillä voitaisiin säästää paitsi suuret määrät inhimillistä kärsimystä myös yhteiskunnalle aiheutuvissa kustannuksissa.

Toinen tulevan vaalikauden teema tulee olemaan palveluiden ylläpito ja uskallus tuottaa uusiakin palveluita. Jo nyt ennaltaehkäiseviä palveluita ajetaan paikallisella tasolla alas ja sitä oletetaan korvattavan korjaavalla työllä. 1990-luvulla tehtiin sama virhe, mikä osoittautui erityisesti seksuaaliterveyspalveluissa katastrofiksi. Nuoret eivät lopettaneet seksin harrastamista, mutta he eivät kyenneet toimimaan vastuullisesti.

Meidän ei kannata tehdä samoja kalliita virheitä uudestaan. Paikallisten palveluiden ylläpito ei ole ilmaista. Kouluterveydenhoitajat ja ehkäisyneuvolat vievät resursseja. Seksuaalisuuteen liittyvien teemojen kouluttaminen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille vie aikaa.  Silti tämä kaikki kannattaa.

Panostaessamme nuorten asennekasvatukseen sekä seksuaaliseen hyvinvointiin ja -terveyteen emme pelkästään vältä vielä suurempia kustannuksia. Me myös rakennamme onnellisempaa Suomea.

Tutustu Väestöliiton vaalitavoitteisiin.