Pojat kasvavat paremmiksi miehiksi – huomaamattamme?

mopo_naoPojat voivat olla rasittavia, keskenkasvuisia ja heillä saattaa olla huonoa huumoria. Samaan aikaan heistä on kasvamassa hyvinvoivempia miehiä kuin isänsä. Tätä on kuitenkin vaikea havaita, sillä muutokset ovat hitaita ja muodostuvat monista yksittäisistä asioista.

Tilastot kertovat, että poikien itsemurhat[i], tupakointi[ii] ja alkoholinkäyttö[iii] ovat laskussa. Isinä he ottavat yhä aktiivisemman roolin lastensa hoidossa[iv].

Seksitautien määrä Suomessa on ollut tasaisessa laskussa.[v] Aborttien määrä on laskenut. [vi] Lapset ja nuoret joutuvat koko ajan harvemmin seksuaalirikosten ja – häirinnän kohteeksi. Käytännössä kaikki lasten kohtaama väkivalta on vähentynyt. Erityisesti poikien kohtaama ja tekemä väkivalta on ollut laskussa.[vii]

Nuoret miehet ovat muuttuneet, osin juuri niiden ideaalien mukaisiksi joihin on pyritty. Olemme tehneet jotain historiallisen oikein. Miksi menestyksistä ei puhuta?

Ihmisten mielissä ja tarinoissa kuva miehistä muuttuu hitaasti. Jos tavallisten ihmisten tarinoita ei kerrota, se tapahtuu vielä hitaammin.

Mediassa olennaista on draama. On helppoa kertoa huonoista käänteistä. Julkisuutta saa pöyristyttämällä tai huolestumalla. Hidas muutos parempaan ja arjen hyvät valinnat eivät saa huomiota.

Ei ole mielekästä yrittää kasvattaa poikia huolen perusteella ja muutoksia huomioimatta. Siinä häviäjiksi jäävät nuoret miehet, sekä heidän läheisensä. On aika antaa poikien kasvaa uudenlaisiksi miehiksi.

[i] http://www.findikaattori.fi/fi/10

[ii] http://www.findikaattori.fi/fi/61

[iii] Jaana M Kinnunen, Pirjo Lindfors, Lasse Pere, Hanna Ollila, Hanna Samposalo, Arja Rimpelä: Nuorten terveystapatutkimus 2013 – Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977–2013, STM 2013

[iv] Miettinen, Anneli & Rotkirch, Anna: Yhteistä aikaa etsimässä – Lapsiperheiden ajankäyttö 2000-luvulla, Perhebarometri 2011, Väestöntutkimuslaitoksen Katsauksia E42/2012

[v] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää sukupuolitautimääristä tietoa tartuntatautirekisteriin joka löytyy osoitteesta http://www3.thl.fi/stat/

[vi] http://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/raskaudenkeskeytykset/raskaudenkeskeytykset

[vii] Monica Fagerlund, Marja Peltola, Juha Kääriäinen, Noora Ellonen, Heikki Sariola: Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2013, Lapsiuhritutkimuksen tuloksia, Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 110, 2014